Ansökan till Ungdomsfonden är öppen

Efter lite justeringar i ansökningsförfarandet och i föreskrifterna går det att söka medel från Stockholms FF:s ungdomsfond igen.

Ungdomsfonden tar emot ansökningar till fonden under perioden 15 februari – 30 april 2021

Vi har gjort denna justering i ansökningsprocessen för få en bättre överblick över de ansökningar som kommer in och därmed ges en bättre möjlighet att fördela de medel fonden tillhandahåller.

Fondens ändamål är:

  • att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms fotbollsförbunds medlemsföreningars aktiviteter.
  • att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år.
  • att bidraget får högst vara 1500 kronor per ansökan

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, lagkassan eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Numera går det att fylla i blanketten direkt på webben, efter en påskrift av målsman scannar man i blanketten och mejlar in den. Det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Föreskrifter Ungdomsfonden 2021

Ansökan ungdomsfonden 2021