Stockholms FF kallar till årsmöte

Stockholms Fotbollförbund avhåller ordinarie årsmöte tisdagen den 9 mars kl. 19.00. På grund av den pågående pandemin kommer mötet att hållas digitalt. De som har anmält sig till mötet får en länk för uppkoppling som skickas per e-brev ett par dagar innan årsmötesdatumet.

Styrelsen har arbetat fram ett förslag till nya stadgar. Dessa samt ett följebrev finns anslagna på hemsidan under årsmöteshandlingarna.

Föredragningslista enligt stadgarna. Andra ärenden än där upptagna får ej avgöras vid ordinarie årsmöte.

En punkt på dagordningen är:
Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen.

Det är föreningarna som lägger fram förslag till den punkten. Det är därför viktigt att föreningarna innan mötet tar fram förslag på personer som kan tänkas ingå i Stockholms FF valberedning. När alla handlingar till årsmötet publiceras, senast tio dagar före mötet, kommer vi meddela vilka i den nuvarande valberedningen som är tillgängliga för omval.

Anmäl föreningens representanter med namn och e-postadress samt bifoga ifylld fullmakt till Helena Rydh Norin, helena.rydh@stff.se senast den 3 mars.

Med hälsningar

STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Andrea Möllerberg, distriktschef