Föreningar

I vårt distrikt har antal föreningar minskat det senaste decenniet. Antal lag har ökat i S:t Eriks-Cupen, men seniorlagen har blivit färre. En snabb analys innebär det att ungdomsföreningarna har blivit större och kompislagen som spelar i våra lägre divisioner har minskat i antal. Under den där rubriken finns mycket hjälp för våra föreningar.