Säkerhetsvarningar i Firefox

Hur du stänger av säkerhetsvarningar i Firefox - FOGIS

Om man är inloggad i FOGIS och arbetar kan man när man växlar sida få en säkerhetsfråga ställd till sig. Frågan är "Vill du visa endast det innehåll på webbsidan som har levererats på ett säkert sätt?", eller liknande formulerat. Det kan vara irriterande och tidsödande att hela tiden behöva klicka Nej.

Så här ändrar man inställningarna i Firefox för att slippa få upp säkerhetsvarningar:

1.)

2.)

3.) Logga ut, logga in.