Fotbollens spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Barnfotboll definieras som all fotboll till och med 12 år och ungdomsfotboll som all fotboll mellan 13 och 19 år. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer, vilka förmedlas i materialet.

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten, ha god kännedom om FSLL. Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö.

Riktlinjerna i korthet:

  • Fotboll för alla
  • På barns och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair play

Läs mer om Fotbollens spela, lek och lär

Vill ni anordna en ledar- eller föräldrautbildning kontakta: Urban Helsing

Läs även RF:s Anvisningar för barn- och ungdomsidrott (PDF-dokument)