Stockholms Div II & III Klubbars Intresseförening

ÅRSMÖTET:

Det planerade årsmötet är inställt p.g.a. hårdare regler för möten i dessa Coronatider.

Årsmötet blir digitalt den 17/2 2021, kl. 19, mer info kommer.

Ansvarig Björn Tallen, 070-650 75 69, e-post.

PRESSKONFERENSEN:

Planeras att också hållas digitalt, datum 19/3 , under ledning av Bosse Johander känd radioröst.

Kvalet till division 2 herrar slutförs inte

13 november 2020, 11:00

Förbundsstyrelsen har vid möte den 12 november beslutat att kvalet till division 2 herrar inte slutförs och att samtliga deltagande lag i omgång två av detta kval flyttas upp till division 2. Man beslutade samtidigt att division 2 säsongen 2021 utökas med sex lag och att division 3 spelas med sex lag färre.

Kvalet till division 2 herrar är den enda förbundsserie som varken spelats färdigt eller undantagits från de skärpta restriktionerna som införts i ett stort antal av landets regioner. Kvarstående matcher i kvalspelet har tidigare skjutits upp på grund av de skärpta restriktionerna, som alltjämt omöjliggör spel för majoriteten av de berörda föreningarna. Möjligheten att ytterligare skjuta upp kvalspelet påverkas även av att berörda föreningar riskerar att tappa spelare under frimånaden (15 nov-15 dec), när spelare kan genomföra övergångar utan godkännande från lämnande förening är en problematik när det gäller att kunna slutföra kvalet.

Den 25 augusti fattade Förbundsstyrelsen beslut om ett tillägg till tävlingsbestämmelserna för fotbollssäsongen 2020 och futsalsäsongen 2020/21 som reglerar fall där tävlingar måste avbrytas i förtid på grund av extraordinära omständigheter. Som huvudregel ska ingen segrare utses och i förekommande fall ska ingen upp- och nedflyttning mellan serier ske. Möjlighet till undantag finns dock om det föreligger synnerliga skäl. Till exempel att det endast återstår en mindre del av tävlingen.

Förbundsstyrelsen har i det nu aktuella fallet ansett att det föreligger synnerliga skäl då det endast återstår matcher i den sista kvalomgången i kvalet till div 2 och samtliga övriga tävlingar på de angränsade serienivåerna är slutförda.

Förbundsstyreslens beslut

FS beslutar

 • att fastställa att kvalet till div 2, omgång 2, till följd av den pandemiska situationen och gällande regionala restriktioner inte slutförs, samt
 • att det – med beaktande av samtliga omständigheter i just detta fall, bl.a. av att det är möjligt att genomföra säsongen 2021 med något fler lag i div. 2 och något färre lag i div. 3 – föreligger synnerliga skäl att frångå huvudprincip vid tävlingar som inte slutförs, innebärande att BK Astrio, Eskilstuna City FK, FC Arlanda, IFK Hässleholm, IFK Tidaholm, KSF Prespa Birlik, Kungsängens IF, Rynninge IK, Sandviks IK, Smedby AIS, Storfors AIK och Torslanda IK som deltagande lag i kvalet till div 2 herrar, omgång 2, samtliga uppflyttas till div 2, herrar, 2021; av vilket följer att under säsongen 2021 div. 2 kommer bestå av 6 seriegrupper á 15 lag och div. 3 av dels 6 seriegrupper á 12 lag, dels 6 seriegrupper á 11 lag.

OBS! Årsmötet inställt den 7:e november och flyttas fram till nästa år efter nya besked från myndigheterna!

Inbjudan till årsmöte

med Stockholms division 2 och 3 förening

Årsmötet är detta år förlagt till Hotell Kungsträdgården som ligger vid Västra Trädgårdsgatan 11b. Datum är lördagen den 7 november mellan kl 10.00 och 16.00. Från kl 09.30 serveras kaffe med smörgås. Under dagen serveras även lunch och eftermiddagskaffe.

Under dagen så har vi ett gediget program med gäster från både Svenska Fotbollförbundet, Stockholms Fotbollförbund och domarna. Vi kommer efter lunch att genomföra vårt årsmöte och ge utrymme för sociala kontakter. En deltagare från varje förening deltar gratis. Vid mån av plats kan ytterligare en deltagare från föreningen ges plats och priset är då 500 kr/person. Insätts på plusgironummer 479 03 13-3 efter godkännande.

Dagsprogram:

 • Året som gått
 • Aktuellt från Stockholms FF
 • Information om matchfixning av Svenska FF
 • Årsmöte i division 2 och 3 föreningen
 • Diskussion om serieindelningen
 • Domarkommittén informerar
 • Kommande års verksamhet


Anmälningstalong

Föreningar som kommer upp från div. 4 och hälsas välkomna i vår förening.
OBS! De kommer att inbjudas till vårt årsmöte.

 • Rejmersholms IK
 • Viggbyholms IK
 • Älvsjö AIK


Kunna besöka fotbollsmatcher i div 2&3 i Stockholm

Hej. Har besökt en mängd arenor för att se vad som händer. Vid de helt stängda trängs människor utanför vid stängslet och hostar, nyser mm utan hänsyn till avstånd. På flera arenor har vi sett hur folk respekterar avstånd mm. Har vi 100+100+50+50, så går det ju att ta in lite folk med avstånd. Bevakningen kan ex ske via egna ungdomar, som ej fått sommarjobb. Belöning i pengar kanske kan ske via er, det handlar ju om små summor. Extra belöning kan ju vara en häftig pikétröja skänkt av någon leverantör, lokal eller central. Talat både med ledare i flera klubbar och med ungdomar och alla ställer sig positiva till detta och lovar ställa upp. Hoppas så också att SVFF och du gör. Ser en match på lördag

Hälsar Kurre Hofverberg, 070 863 67 78, Styrelsen Stockholms div 2&3 Föreningar fotboll.

Detta är svaret:

Hej Kurt,

Tack för dina inspel och synpunkter.

Vi tittar just nu på möjligheten att anpassa våra riktlinjer för att möjliggöra att ta in viss publik på våra matcher. Samtidigt ska ju dialog föras med regeringen om förutsättningarna för att ändra den förordning som anger att det aldrig får vara mer än 50 i publiken på en offentlig tillställning, t.ex. en fotbollsmatch.

Med vänlig hälsning, Anders Hübinette, Chef Juridik och Säkerhet, Svenska Fotbollförbundet.

Uppdatering av SvFF:s riktlinjer

Svenska Fotbollförbundet har idag uppdaterat sina riktlinjer kring covid-19 och nu kan en förening i vissa fall släppa in publik om max 50 personer. Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering. Om ett lag tillåter publik, måste laget ha kontroll på exakt åskådarantal och om denna överskrider 50 personer, har polisen rätt att ställa in eller upplösa matchen. StFF förordar fortsatt publikfritt i vår tävlingsverksamhet för att säkerställa att den kan genomföras. Läs SvFF:s riktlinjer här (PDF-dokument).

Till: Alla föreningar i div. 2&3 herrar samt div 1 damer.

Deadline för start av förbundstävlingar

SvFF:s Krisgrupp för tävlingsområdet har sammanträtt och behandlat spelstart för division 2 och 3 herrar, division 1 damer och de elitförberedande ungdomstävlingarna. Dessa tävlingar är alla planerade att starta i mitten av juni, men för att det ska kunna realiseras krävs förändrade riktlinjer för resor från Folkhälsomyndigheten.

SvFF:s Krisgrupp anser att de tidigare besluten om spelstart för Division 2 och 3 herrar och Division 1 damer ska ligga fast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten senast fredag 5 juni lämnar ett tydligt besked om nya resedirektiv som tillåter spelstart. Kommer inget sådant besked senast vid den tidpunkten skjuts spelstart till 26 juli, ävendetta underförutsättning att tillåtande resedirektiv då hunnit meddelas.

Oavsett tidpunkt för seriestart för dessa tävlingar enligt ovan, ligger tidigare beslut om tidpunkt för kvalspel fast.

Skulle det bli spelstart i ovan nämnda tävlingar från 14 juni vill Krisgrupp Tävling påminna om det som kommunicerats i anslutning till tidigare beslut, att begäran om flytt av matcher i omgångarna före sommaruppehållet kommer att behandlas med största välvilja, men att matchflytt enligt tävlingsbestämmelserna som huvudregel kräver att de båda inblandade föreningarna är överens.

Med vänlig hälsning,

Tävlingsavdelningen

Svenska Fotbollförbundet


Vårt svar till SvFF.

Hej! Tack för svar och vi förstår att det måste vara många inspel från olika klubbar som har olika förutsättningar, även så inom vår intresseförening- som inte tillfrågats direkt i denna fråga av Svenska Fotbollförbundet - vi har dock formellt och informellt framfört detta till Stockholms Fotbollförbund. Kärnfrågan hos våra klubbar är dock varför vi med färre seriematcher och möjligheter till ett inte fullt så komprimerat schema som Ettan-serierna inte kunde få ett liknande inriktningsbeslut kring Division 2 och 3, utan större inverkan på sommarledigheten.

Med ovan sagt får ni gärna ta med vår skrivelse till krisgruppen som underlag för framtida diskussioner och beslut.

Stockholms Division 2 och 3 klubbars intresseförening

Genom Axel Onnermark

Svar från tävlingsavdelningen på Svenska Fotbollförbundet

Hej Axel,

Vi på SvFF:s tävlingsavdelning vill verkligen betona att det var ett otroligt svårt och osannolikt beslut att behöva skjuta på seriestarten. Samtidigt så måste SvFF förhålla sig till Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och prognoser. Beslutet hänger ihop med att SvFF betonar hälsa före tävling under våren. Detta naturligtvis med folkhälsan i fokus, men också utifrån att det är väldigt svårt att se hur vi ska kunna behålla den sportsliga integriteten och jämlika förutsättningar i en tävling när det finns allmän smittspridning i samhället.

I ljuset av den rekommendation som kom den 1 april och förtydligades den 2 april rekommenderar ju Folkhälsomyndigheterna att tävlingsmatcher skjuts upp och att onödigt resande upphör kopplat till idrottande. Prognosen är att denna föreskrift kvarstår en tid. Vi vet ju idag helt enkelt inte när matcher faktiskt kan spelas. SvFF:s bedömning är att inte gå emot FHM:s rekommendation. Efter beslut omprövas av myndigheten krävs sedan rimlig förberedelsetid för föreningar. Som kommunicerats redan vid beslutet är start 21 maj för Ettan, herrar, endast ett inriktningsbeslut. Det är inte osannolikt att detta omprövas.

Vid sidan bör noteras att Generalsekreteraren fått i uppdrag att utreda konsekvenserna om vi får en förnyad smittspridning i landet under hösten. Det är ju inte säkert att vi kommer att kunna genomföra en fullständig tävlingssäsong.

För din kännedom var ett av de scenarion som processades inför beslutet en föreslagen seriestart 21 maj även för er serie (inklusive dubbelmöten, med kraftigt förkortat sommaruppehåll och med förlängd säsong). Noteras åter att detta datum endast kunde och kan sättas preliminärt i och med att det är högst osäkert om seriestart kan genomföras så tidigt. I beredningsarbetet framkom tydligt från många distrikt att det fanns tydliga problem för föreningarna med att spela i stort sett varje helg långt in på hösten med i stort sett inget sommaruppehåll för de tre berörda serienivåerna. Betoningen på att bevara redan inbokade resor och planbokningar var ett tydlig inspel från distrikten. Svealandsdistrikten var mer delade, men vissa distrikt sa att deras föreningar skulle vägra att spela på sommaren och inte kunna ha tillgång till sina arenor.

Vi på tävlingsavdelningen funderade även över olika tävlingsformat under beredningsarbetet. Vid sidan av det analyserade vi även alternativet att inte räkna upp och nedflyttning alls under säsongen 2020. Förbundsstyrelsen trodde dock på att skapa en så enkel och förutsebar och enhetlig lösning som möjligt och gå ut med det tydligt redan nu så att föreningarna vet vad som gäller. Vi är medvetna om de tydliga nackdelarna med enkelserier. Det sågs som en oönskad, sista utväg för att skapa enkelhet och tydlighet.

Förbundsstyrelsen har fattat sitt beslut efter förankring med distrikten och med berörda intresseorganisationer. Vi noterar tydligt dina inspel. Samtidigt har vi fått ett flertal samtal från föreningsföreträdare som bekräftar vikten av att behålla sommaruppehållet och de semesterresor som var bokade.

Om du vill kan vi ta med ditt mejl till den krisgrupp tävling som tillsatts i Corona-frågor så får de överväga om man vill väcka denna fråga hos Förbundsstyrelsen. Du kan väl återkoppla kring detta. Förbundsstyrelsen har dock fattat sitt beslut just därför att man vill vara tydlig med medlemsföreningarna och för att betona att vi inte ska tävla med resor inom landet under våren, väl medvetna om nackdelarna med enkelserier. Fördelen man såg var just tydligheten mot föreningarna. Det gör det väldigt svårt att se hur beslutet ska kunna omprövas av SvFF.

Med vänlig hälsning

Tävlingsavdelningen, SvFF

Till tävlingsavdelningen på Svenska Fotbollförbundet

Vi vill direkt betona så ingen missförstår, att hälsoläget i landet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv givetvis är viktigast i alla sammanhang. Det står över alla våra fotbollsdiskussioner och beslut.

Efter förbundsstyrelsens beslut att genomföra Division 2 och 3 serierna som enkelserier med start i mitten av juni har vi fått en hel del reaktioner och förslag från våra klubbar i vårt nätverk: Stockholms Division 2 och 3 klubbars intresseförening.

Som alltid när ordet är fritt och 24 klubbar ges chansen att komma med förslag och synpunkter skiljer sig uppfattningen något. Vi har denna skrivelse lyft fram dessa synpunkter som en stor majoritet av klubbarna står bakom, vilka sammanfattas enligt nedan. Vi hemställer åt SvFF att utreda vårt förslag skyndsamt;

1. Att undvika att genomföra säsongen som enkelserie eller om man så vill, utreda vilka uppoffringar från klubbarna som möjliggör att säsongen kan genomföras i form av dubbelserie.
2. Det logiska vore att SvFF utreder om Div. 2-3 kan starta samtidigt eller i närhet av Ettan-starten.
3. Om beslut kvarstår med beräknad start den 13 juni, att även i detta fall utreda möjligheterna att genomföra dubbelserie med spel längre på hösten för att inte få ett för komprimerat spelchema.
4. Att under denna exceptionella situation, utreda en förlängning spelsäsongen.

Med bakgrund av Ettan-seriernas planerade start den 21 maj, om läget i samhället tillåter det, vill vi att SvFF utreder om inte en start av även Division 2 och 3 är möjlig vid den tidpunkten. En start den 21 maj ger fortfarande klubbarna bra möjligheter att genomföra en serie med dubbelmöten. I division 2 med seriestart den 21 maj hade klubbarna åtminstone kunnat spela 10 omgångar innan sommaruppehållet, med uppoffringen att spela totalt tre vardagsmatcher inklusive premiäromgången den 21a maj. Detta skulle medföra att fyra omgångar från våren måste flyttas till höstsäsongen och då förläggas till vardagar, varav två matcher hemma. Inte helt okomplicerat men det mest rättvisa sättet för att avgöra en serie.

Med ovan sagt går självklart hälsan först och utvecklingen i samhället får sätta ramarna för hur tävlingssäsongen 2020 ska genomföras. Skulle SvFF ändra beslutet om enkelserie till det sportsligt mer rättvisa upplägget med dubbelmöten finns fortfarande möjligheten att följa utvecklingen i samhället om ytterligare åtgärder blir nödvändiga. Ett sista datum skulle då kunna bestämmas, exempelvis 30 april, då förbundet kan utvärdera läget i samhället och då om det krävs falla tillbaka till förslaget om enkelserie, som får ses som en sista utväg för att kunna genomföra tävlingssäsongen 2020.

2020-04-03

Stockholms Div 2-3 klubbars intresseförening
___________________________________

Bo Furugård, ordförande

OBS! Presskonferensen den 3 april Folksam inställd tillsvidare p.g.a. det aktuella läget.

Seriestarten 2020

Som vi alla märkt så händer det en del i fotbollen med uppskjutna seriestarter, vi har ju inte hört något än, men utgår från att arbetet med våra serier pågår för fullt. För att kunna ge StFF underlag om vad ni klubbar tycker så får ni gärna besvara nedan frågor snarast. Notera att vi inte vet hur ett eventuellt nytt spelschema skulle se ut, men vill samla in era tankar. Stockholm diskuterar frågan med övriga distrikt, men vi hoppas att våra tankar kan vara av vikt.

1. Hur ställer ni er till seriestart som planerat, helgen 4-5 april?

2. Om serien skjuts upp verkar det finnas två alternativ antingen start runt Kristi Himmelsfärd vilket innebär spel nån vecka extra i juli och slut senare än planerat.

Eller.

Att bara spela Höstsäsongen av serien med start i augusti?

3. Övriga synpunkter:

Många klubbar har svarat, dock inte alla, Kjell Irestam i StFF:s styrelse och i vår tog detta på ett möte igår med STFF, som sedan sänder våra synpunkter till SvFF.

Vi återkommer när besked lämnas.


Inbjudan till presskonferensen 2020, Folksam med mentor Boss Johander Radiosporten.


Inför säsongen 2020 kommer Stockholms division 2 och 3 förening som vanligt att genomföra sin traditionella presskonferens. Även i år är presskonferensen förlagd till Folksam på Bohusgatan 14 och då i Hörsalen som är belägen 1 trappa upp från receptionen. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull.

Datum för presskonferensen är fredagen den 3 april kl. 14.15 och Moderator för mötet blir den välbekante Bosse Johander från Radio Stockholm.

Ni kommer att få träffa representanter för alla Stockholms fotbollsklubbar vars lag spelar i division 2 eller 3. De kommer att berätta om sin verksamhet och om sin målsättning inför 2020.

Klubbarna representeras i första hand av sina tränare samt en representant för styrelsen. Naturligtvis kommer det under mötet att finnas tid för att ställa frågor till respektive klubbs representanter.

Beräknad tid för presskonferensen är ca 2 timmar. Eventuella ändringar i tävlingsverksamheten kommer vi också att ta upp under mötet.

I samband med mötet bjuder vi på en lättare förtäring i form av kaffe och smörgås.

Hjärtligt välkomna till årets presskonferens med Stockholms division 2 och 3 förening.

Styrelsen i Stockholms division 2 och 3 klubbars intresseförening

Bo Furugård Ordförande Tel 070-585 98 44

Anmälan om deltagande görs senast den 15/2 till Mathias Tauberman via e-post.

Inbjudan till årsmöte med Stockholms division 2 och 3 förening

Årsmötet är även denna gång förlagt till Viking Line. Vi kommer att åka lördag den 9 november kl 07.30, samling senast 07.00, från Viking-terminalen vid Stadsgården. Vi inleder med en god sjöfrukost innan konferensen börjar. Hemkomst samma kväll kl 18.55. Båtbyte sker i Mariehamn.

På väg till Åland blir det konferens och årsmöte. På hemvägen fortsätter konferensen och därefter kommer vi att äta en god middag i bufférestaurangen, där dryck ingår. Som avslutning blir det utrymme för att umgås och diskutera med varandra. En deltagare från varje förening åker med gratis. Pris för övriga deltagare är 600 kr/person. Insätts på plusgironummer 479 03 13-3

Dagsprogram:

Året som gått
Frukost
Aktuellt från Stockholms FF
Gäst som presenterar en spännande verksamhet
Serieindelningen för 2020
Årsmöte
Domarkommittén informerar
Kommande års verksamhet
Frågesport

Klicka här för att ladda ner anmälningstalongen!

Inbjudan till Föreläsning och EM-kval Sverige - Spanien 15 okt. kl. 17.15 med Stockholms division 2 och 3 förening

Så var det nu dags för den planerade träffen för våra tränare i division 2 och 3 klubbarna i Stockholm.
Vi har valt en riktig höjdarmatch nämligen EM-kvalet mellan Sverige och Spanien på Friends tisdagen den 15 oktober som höjdpunkt.
Vi börjar dagen kl. 17.15 på Svenska Fotbollförbundets kansli mittemot Friends arena
med allas vår Peter Gerhardsson, om karriären minnen m.m, idag Damlandslaget i Fotboll, tidigare BK Häcken, 2009-2016.
Pendeln till Solna station, sedan en kort promenad till samlingsplatsen.
Varje medlemsförening inbjuds att delta med två tränare utan kostnad. I första hand gäller inbjudan för era tränare för herrseniorlagen. Observera att vi förutsätter att alla deltagare medverkar under hela kvällen för att få tillgång till detta erbjudande.

Dagsprogram:
 • Peter Gerhardsson, karriär utveckling m.m.
 • Information om nyheter inför 2020
 • Aktuellt om årsmötesresan den 9/11
 • Lättare förtäring
 • Mingel och frågor
 • Till matchen

Välkomna!

Klicka här för att ladda ner anmälningstalongen!

Sändes till kurthofverberg@hotmail.com, senast den 8 oktober, cellphone 070 863 67 78.

Summering från Presskonferensen division 2 och 3 föreningen

Som vanligt genomförde vi vår årliga presskonferens med division 2 och 3 föreningen fredagen före seriepremiären. I år blev det fredagen den 5 april och traditionsenligt i Folksams hörsal i Folksamhuset på Södermalm. Samtliga 25 medlemsföreningar hade hörsammat inbjudan och närvarade med minst en deltagare. Efter att fått kaffe och macka startade presskonferensen upp med den kunnige och rutinerade Bosse Johander som moderator. En skicklig sportjournalist som med stor kunnighet lotsade de närvarande föreningarna fram i deras information om hur det skulle gå för deras respektive lag under säsongen samt vad de trodde om övriga lag i serien.

Stämningen var god och alla fick sina ca fem minuter att framföra sin information till ivrigt lyssnande och antecknande kollegor. En spännande eftermiddag som dessutom spelades in och kunde ses på You-tube under kvällen. Många blev seriefavoriterna och inget lag skulle åka ur. Det blir trångt på de övre halvorna i serierna under året det kan vi konstatera. Nu blir det spännande att under året följa upp all intressant information som delgavs under eftermiddagen av föreningarna.

Information gavs också till föreningarna angående en förbättring av Stockholm Cup samt den planerade tränarkonferensen i höst. Vi återkommer i båda frågorna efter sommaren.

Ett tips så här i anknytning till Presskonferensen är att glöm inte att uppdatera era respektive hemsidor och håll dem aktuella!

Lycka till!

Inbjudan till Presskonferens

Inför säsongen 2019 kommer Stockholms division 2 och 3 förening som vanligt att genomföra sin traditionella presskonferens. Även i år är presskonferensen förlagd till Folksam på Bohusgatan 14 och då i Hörsalen som är belägen 1 trappa upp från receptionen. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull.

Datum för presskonferensen är fredagen den 5 april kl 14.15 och Moderator för mötet blir den välbekante Bosse Johander från Radio Stockholm och allt kommer att Livesändas..

Llista på deltagande föreningar.

Varje klubb förväntas att representeras av två personer, en från styrelsen samt en av tränarna. Beräknad tid för presskonferensen är c:a 2 timmar. Vi kommer också under mötet att kortfattat gå igenom de ändringar i tävlings-bestämmelserna som har påverkan på vår verksamhet. I samband med mötet bjuder vi på en lättare förtäring i form av kaffe och smörgås.

Liksom föregående år så kommer vi inte att göra någon presspärm till årets verksamhet. Istället så har vi fått möjlighet att från en egen hemsida hos Stockholms Fotbollförbund länka oss direkt till respektive förening. Vi förutsätter att varje klubb där lägger in motsvarande uppgifter som ni tidigare skickat in till föreningen. Tänk på att ju fylligare er info är desto intressantare blir ni för massmedia.

Nedanstående uppgifter vill vi ska finnas tillgängliga:
- nyförvärv - spelarförluster - ledarstab - träningsläger - seriefavorit
- spelartrupp - resultat i träningsmatcher - årets målsättning

När det gäller spelartruppen ska det framgå spelarnas ålder, moderklubb och när han kom till föreningen. På presskonferensen kommer även frikorten att delas ut till alla närvarande föreningar.

Du som läser detta sprid gärna denna info till din lokala tidning eller andra presskontakter du har. De är självklart även de välkomna till vår presskonferens.

Välkomna!

Styrelsen i Stockholms division 2 och 3  klubbars intresseförening/ Kurt Hofverberg, kurthofverberg@hotmail.com,
Mobilt +46708636778.

Anmälan senast 5 mars!

Kallelser och övriga dokument:

Div 2 3 förening inbjudan presskonferens 2020
Div 2 3 förening inbjudan pressen 2020
Protokoll för årsmöte div 2 och 3 2019-11-09
Inbjudan till årsmöte 2019-11-09
Budget för Stockholms Division 2 och 3 förening
Dagordning för årsmöte div 2 och 3 2018
Protokoll för årsmöte div 2 och 3 2018-11-10
Verksamhetsberättelse Stockholms Division 2 och 3 2018
Verksamhetsplan för Stockholms Division 2 och 3 2018
Revisionsrapport och resultaträkning 2017-2018
Inbjudan till årsmöte 2018-11-10
Stockholms Div II & III Klubbars Intresseförening, Årsmötesresan 10 nov kl. 7.30 med Vikingline

Division 2 Herrar 2020

(klicka på föreningsnamnet för att komma till lagets alt. föreningens hemsida)

Arameisk-Syrianska IF Nahir Oyal, 0701-701442, tränare
Enskede IK Ove Lansén, 070-714 97 88, kontaktperson
FC Järfälla Per-Erik Edman, 070-416 66 23, adm
FC Stockholm Internazionale Stefan Elfven, 070-864 37 53, sportchef
Huddinge IF Peter Kelly, 070-686 06 10, herransvarig
IFK Lidingö FK Ernesto Rubio Sivodedov, 076-784 08 87, tränare
IFK Stocksund Axel Onnermark ,070 080 95 86, kontaktperson
IFK Österåker Daniel Kjernholm, 072-369 17 68, sportchef
Karlbergs BK Lennart Sandahl, 073-335 78 95, sportchef herr
Kungsängens IF Lennart Blomquist, 070-208 65 97, kassör
Tyresö FF Kenneth Johansson, 070-955 88 34, fotbollsskolan
Division 3 Herrar 2020
Aspudden-Tellus Björn Birgersson, 070-282 68 22, lagledare
FC Nacka/Iliria Salim Shala. 076-344 99 90. sportchef
FoC Farsta Yussuf Saleh, 073-653 19 89, manager
Hanvikens SK Mathias Tauberman, 070-797 98 59
IFK Aspudden-Tellus Björn Birgersson, 070-282 68 22, lagledare
Newroz FC Kemal Tekin,070-733 77 87, ordförande
Reymersholms IK Tommy Efraimsson, 070-714 54 88, tränare
Rågsveds IF Govand Rasoul, 072-925 23 61, herr sportchef
Segeltorps IF Felix Blomqvist, 073-994 04 40, lagledare
Spånga IS FK Lars Wahlund, 072-7482140, herr sportchef
Sundbybergs IK Isaac Bengtsson , 070-720 23 75, kontakt
Viggbyholms IF FK Anders Häggblom, 073-150 50 66, sportchef
Västerhaninge IF Mikael Grahn, 073-384 95 77, kontakt
Älvsjö AIK Charlotte Ovefelt, 073-845 19 15, klubbchef
Ängby IF Emil Mattson, 073-385 66 65, tränare
Pasiva medlemmar
Vallentuna BK Michael Medioni, 070-681 76 21, kontakt
Värtans IK Magnus Bäckström, 073-700 77 87, sportchef
Historik

Föreningen bildades den 17/9 1983 på en Ålandsresa anordnad av Stockholms Fotbollförbund.

Under ledning av dåvarande ordföranden Bengt Adamsson och 27 övriga deltagare från dåtidens division 3 drogs riktlinjerna upp och en interimsstyrelse valdes. Den första styrelsen bestod av Bo Furugård, Göran Johansson, Lennart Swahn och Mats Hasselgren. Konferensen genomfördes med hjälp av 1982 års bidrag till Stockholms FF från Måltipset samt resterande belopp från Stockholms FF.

Till föreningens förste ordförande valdes Bo Furugård vilken sen dess varit föreningens ordförande förutom under två år då Mats Hasselgren respektive Jan Thörnkvist skött ordförandeklubban.

Föreningen bildades 1983 och dess inriktning är att tillvarata >Stockholms division 2 och 3 föreningars intressen. Detta sker genom regelbundna träffar under året., genom en gemensam presskonferens, genom den gemensamma årsmötesresan samt en del övriga aktiviteter. Vidare så driver vi gemensamt frågor gentemot bl a Stockholms FF och Svenska Fotbollförbundet. Även press och media arbetar vi mot för att stärka samarbetet.

Styrelsen för 2020 består av:

Ordförande: Bo Furugård Björktickegången 28, 135 33  Tyresö
070-585 98 44  e-post
Kassör: Björn Tallé Gröndalshamnen 3, 117 66  Stockholm
070-650 75 69 e-post
Sekreterare: Kurt Hofverberg Margaretavägen 2, 187 74  Täby
070-863 67 78  e-post
Ledamot: Kjell Irestam Gröndalsvägen 177, 117 69  Stockholm
070-811 06 76 e-post
Ledamot: Mathias Tauberman Gudöterrassen 241, 135 53 Tyresö
070-797 98 59 e-post
Ledamot: Axel Onnermark Stockhagsvägen 7, 182 74 Stocksund
070-080 95 89  e-post
Presskonferens sker den 3 april kl. 14.16 på Folksam som vanligt Moderator är Boss Johander från Radiosporten. Separat kallelse kommer senare.
Årsmötet och ev. res blir lördag den 7 november. Separat kallelse kommer senare.