Kommun & Anläggning

Fakta

Under denna sida kan du bland annat hitta information om idrottsanläggningar runt om i Stockholms distrikt. StFF arbetar kontinuerligt med anläggningsfrågor, och målet är självfallet att alla spelare i föreningar och skolor samt spontanfotbollsspelare ska kunna ha tillgång till lokalt belägna fotbollsytor året runt. Idag ställer vi även krav på underlaget i takt med konstgräsets frammarsch.

Kommunerna står idag som ägare till över 50 % av idrottsplatserna i Sverige och bär också, enligt plan- och bygglagen, det främsta ansvaret för möjligheter till fysisk aktivitet. Därför är bl.a. kontakten med kommuner och föreningar en stor del i Stff:s arbete med anläggningar. En annan viktig del i arbetet är att det hela tiden ska finnas relevant och aktuell information om distriktets anläggningar på hemsidan. För 2019 är ett mål uppsatt:

1. Öka antalet konstgräsplaner med 10 i vårt distrikt

Bakgrund

Inte bara i ett internationellt perspektiv, delvis beroende på vårt klimat, utan även i jämförelse med övriga delar av vårt tätbefolkade land, har vi speciellt inom Stockholmsområdet stora brister på tillgänglighet till kvalitativa fotbollsanläggningar. Många av planerna är byggda under 50-, 60- och 70-talen och merparten med en grusbeläggning.

Trots att det under de senaste åren har blivit en stor satsning på bland annat konstgräsplaner sker en del av träning och matcher fortfarande på äldre anläggningar med grus som underlag.

Antalet lag i S:t Eriks-Cupen har under den senaste 20-årsperioden ökat med nästan 76%, från 2 839 lag år 1997 till 4 988 lag år 2019. Detta innebär en ökning med cirka 22 000 spelare (räknat på 10 spelare per lag). Den största ökningen står flickfotbollen för. För att tillgodose ökningen krävs därför ytterligare konstgräsplaner för matcher och träning. Störst behov finns i Stockholms kommun där det totalt skulle behövas cirka 26 fullstora planer för att täcka behovet enligt Spelarutbildningsplanen.

En generell uppfattning hos distriktets föreningar, enligt svar från en tidigare enkät, är att det är brist på träningstimmar. Detta gäller både under hög- som lågsäsong. Behovet av fler träningstimmar skiljer sig givetvis beroende på i vilken kommun föreningen verkar.

Fotbollen är idag en åretruntsport och behovet av spelbara fotbollsytor kommer att öka under vintersäsongen. Lägg därtill att futsal har tillkommit vilket innebär ett ökat intresse för en form av fotboll inomhus samt att det redan saknas timmar. Flertalet av föreningarna upplever förutsättningarna idag som mycket besvärliga.

För ungdomsverksamheten på elitnivå behövs mycket mer permanent tillgång till uppvärmda, nya konstgräsplaner och vintertid även inomhushallar med konstgräs. För att konkurrera på en internationell nivå behöver våra spelare, enligt en tidigare förbundskapten, träna 10-20 timmar mer per månad på ett bra året-runt-underlag. Att förbereda en konstgräsplan med värme och belysning är givetvis en kostnadsfråga. Man kan dock se att användningsgraden är betydligt högre jämfört med en plan utan uppvärmning och kanske framförallt en utan belysning.

Även på nationell nivå kan man se att fler och fler tävlingsmatcher sker på konstgräsunderlag. De nationella serierna startar under april månad och pågår in i november. Ofta spelas också cupmatcher under tidig vår och sen höst. Därför kan man nu se att fler och fler lag väljer att spela sina hemmamatcher på konstgräs för att slippa tunga, leriga och svårspelade gräsplaner. Under 2015 spelade 110 av 288 lag på konstgräs i de nationella herrserierna och förhållandena för damlag var 37 av 98 lag som hade konstgräs som hemmaunderlag. Framförallt är det serierna i de norra delarna av Sverige som använder sig av konstgräs.