Spelformsutbildning 5 mot 5, 2021-03-25 kl. 18:00 t.o.m. 2021-03-25 kl. 20:00

Utbildning
Spelformsutbildning 5 mot 5
Plats
Digital utbildning
Arrangör
Stockholms Fotbollförbund
Startdatum
2021-03-25 kl. 18:00
Slutdatum
2021-03-25 kl. 20:00
Antal platser
60 (4 lediga)
Utbildningsansvarig
Lars Åman, lars.aman@stff.se
Sista anmälningsdag
2021-03-23
Beskrivning

Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Nu fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning.

Spelformsutbildningarna beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll. Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar.

Utbildningarna kräver inga förkunskaper från deltagarna. Syftet är att ge grundläggande kunskap i den spelform ledarna själva är aktiva samt att inspirera ledare till att gå tränarutbildning.

Utbildningens innehåll är:
Spelformen • Spelet • Planering • Match
Träning • Spelregler

Utbildningen är på ca 2 timmar och kräver inga
förkunskaper. Vi rekommenderar att minst en ledare per lag har gått utbildningen för aktuell spelform. Detta för att alla ska få samma
information kring spelformen i träning och match.