Helena Rydh Norin

Helena Rydh Norin, förbundets kanslisekreterare. Hon har jobbat på förbundet sedan 1983 med olika arbetsuppgifter, senast som tävlingsansvarig.

ADMINISTRATION

Tel: 08-444 75 29
E-post: helena.rydh-norin@stff.se

Ansvarsområde: Kanslisekreterare, sekr. i Rekryteringsrådet