Valberedning

Ola Danhard, ordf. e-post
Karolina Jelassi Sundqvist
Jimmy Jansson
Annika Vikander
Johanna Gustavsson