Stab

Linda Kransén

Stabschef

Tel: 08-444 75 10
E-post: linda.kransen@stff.se

Alice Carlsson

Tel: 08-444 75 06
E-post: alice.carlsson@stff.se

Ansvarsområde: Reception

Urban Helsing

Tel: 08-444 75 59
E-post: urban.helsing@stff.se

Ansvarsområde: Utbildning – Förening

Simon Forsberg

Tel: 08-444 75 09
E-post: simon.forsberg@stff.se

Ansvarsområde: IT

Emma Ringvall

Tel: 08-444 75 05
E-post: emma.ringvall@stff.se

Ansvarsområde: Administration – Sport

Lars Åman

Tel: 08-444 75 47
E-post: lars.aman@stff.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning