Sanktantabeller

Här kan du hitta tidigare års Sanktan-tabeller. Från och med 2012 finns även alla resultat och tabeller här på hemsidan. Gå till Resultat & Tabeller, sök upp säsong och serie.