Välkommen till informationsträffar om de nya spelformerna

Vid Svenska FF:s Representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska börja användas i svensk barn- och ungdomsfotboll. Den 1 januari 2019 börjar de nya bestämmelserna att gälla i Stockholm. Som en del i arbeten att sprida informationen bjuder vi härmed in till informationsträffar.

Vid fyra tillfällen under hösten kommer vi att ha informationsträffar där alla intresserade är välkomna att delta.

20 september, kl. 18-20, Länsförsäkringar Stockholm, Telegrafgatan 8a, Solna
25 september, kl. 18-20, Ellevio, Valhallavägen 203, Stockholm
3 oktober, kl. 18-20, Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm
10 oktober, kl. 18-20, Riksdalervägen 2, Hägerstensåsen

Anmälan görs genom att klicka på respektive länk ovan.
Det går även att skicka anmälan med namn och förening till Helena Rydh Norin.
Ange gärna vilken roll du har i föreningen.

De flesta fotbollsdistrikten i Sverige har redan börjat spela enligt de nya nationella spelformerna. Arbetsgruppen som har tagit fram förändringarna har under året besökt ett antal turneringar, fått tips och synpunkter samt sammanställt svaren från en enkät som distrikten har svarat på. Efter en genomgång har arbetsgruppen kommit fram till ett par förändringar som kommer att tas upp vid Svenska FF:s nästa representantskapsmöte.

I de foldrar som vi har tagit fram finns dessa förändringar redan med trots att de inte är beslutade ännu, men vi räknar med att de med största sannolikhet kommer att röstas igenom.

Vi har sammanställt informationsfoldrar för fyra av de fem spelformerna.

5 mot 5-fotboll
7 mot 7-fotboll
9 mot 9-fotboll
11 mot 11-fotboll

Eftersom vi inte kommer att arrangera 3 mot 3-matcher har vi inte sammanställt någon sådan folder. Du kan läsa mer om de nya nationella spelformerna hos Svenska FF.