Så här spelar vi 9 mot 9

I de nya spelformerna skiljer sig spel i 9 mot 9 beroende på vilken ålder spelarna har. Det finns olika storlekar på spelplanerna och bollarna, även målmåtten skiljer sig åt. För att tydliggöra förändringarna, har vi tagit fram en film även till denna spelform.

De viktigaste förändringarna har tagits med i filmen. Men för att få helhetsbilden och svar på vanliga frågor, läs vår sammanställning här.