Förtydligande kring spelformen 5 mot 5

Sedan tidigare finns en sida publicerad med frågor & svar kring de nya nationella spelformerna. Det har inkommit frågor kring framför allt en regel i spelformen 5 mot 5, som här lyfts extra.

Fråga: När en spelare sätter igång spelet vid frispark, sidlinjespark, hörna etc i 5 mot 5, får denne ej göra mål direkt. Men får denne först driva bollen med en spark så bollen tydligt rör sig och sedan skjuta bollen i mål? Eller måste bollen först vidröra en annan spelare?

Svar: Spelaren får inte skjuta bollen i mål, utan bollen måste vidröra en annan spelare först.

Fråga: När en spelare sätter igång spelet vid hörna, sidlinjespark, inspark etc i 5 mot 5, får denne bara gör markpass. Men får denne driva in bollen och sedan göra en hög pass? Eller måste bollen lämna den ingångsättande spelaren som en markpass?

Svar: När bollen är i spel behöver det inte vara en markpass. Enligt regelboken är bollen i spel när spelaren har sparkat på den och bollen tydligt rör sig.

Här finns en sammanställning kring de nya nationella spelformerna.