"Använd koner för att markera de nya måtten"

Vi har fått information om att det är planer som inte har de nya måtten markerade. I de fall som det inte finns ska hemmalaget kona upp en plan med de nya spelmåtten som gäller för de nationella spelformerna. I artikeln påminner vi även om andra bestämmelser som finns.

Tyvärr har inte alla kommuner och planägare markerat alla de nya spelmåtten på planerna i vårt distrikt. På de planer där detta inte är gjort ska hemmalaget stå för att markeringar enligt de nya planmåtten görs. Att lägga ut koner är det enklaste sättet att få till nya linjer.

Om du som ledare inte har möjlighet finns ju möjligheten att fråga en förälder eller annan anhörig om hjälp.

De nya planmåtten enligt de nya nationella spelformerna är:

5 mot 5, spelare som är 8-9 år : 30 x 20 meter, inget straffområde markeras, retreat line = mittlinjen
Liten 7 mot 7, spelare som är 10-11 år: 50 x 30 meter, straffområde: 19 x 7 meter, retreat line = 7 meter från mittlinjen
Stor 7 mot 7, spelare som är 12 år: 55 x 35 meter, straffområde: 19 x 7 meter, retreat line = 7 meter från mittlinjen
Liten 9 mot 9, spelare som är 13 år: 65 x 50 meter, straffområde: 24 x 9 meter
Stor 9 mot 9, spelare som är 14 år: 72 x 55 meter, straffområde: straffområde: 24 x 9 meter

All information samt frågor och svar om de nya spelformerna hittar du här!

Vill vill samtidigt passa på att påminna om följande som tidigare fanns med i föreningscertifikatet, men nu står i våra Tävlingsbestämmelser :

Föreningens styrelse ska före seriestart tillsammans med lagets spelare gå igenom föreningens policy om Fair play och lagets allmänna uppträdande före, under och efter match. Genom deltagande i av StFF arrangerade tävlingar förbinder sig förening att stå bakom och följa det certifikat mot våld och fusk som finns upprättat.

Nolltolerans – "sila snacket"

I klartext betyder det att Stockholms FF kommer att följa reglerna strikt. Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning. Detta medför automatiskt minst en match avstängning för spelaren samt att en anmälan lämnas till Disciplinkommittén för handläggning.

Följande ska leda till grov utvisning:

  • Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att använda svordomar eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att uppenbart använda smädelser riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.
  • Att använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester.

StFF:s TK äger rätt att ålägga förening som brister i sitt föreningsansvar att genomgå riktad utbildning i Föreningskommitténs regi. Att genomgå sådan utbildning är en förutsättning för fortsatt deltagande i StFF:s tävlingar.

Byte vid gult kort

Detta gäller i samtliga 11 mot 11-matcher i S:t Eriks-Cupen. Vid varning (gult kort) ska spelaren bytas ut (spelaren får ersättas) innan spelet återupptas. Bytet är inte tidsatt, det är upp till ledaren att avgöra när spelaren kan delta i matchen igen. Rekommendationen är att bytet bör vara minst 5 min långt. Återinträdet behöver inte godkännas av domaren. Om samma spelare erhåller två varningar under en och samma match ska spelaren utvisas för lindrig förseelse. Den utvisade spelaren får då ej återinträda i spelet eller ersättas.

Reglera spel i fel åldersklass

Halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull. Om man är åtta spelare till en 5 mot 5-match måste minst fyra vara från rätt årskull. Om man är femton spelare till en 11 mot 11-match måste minst åtta vara från rätt årskull osv.

Värvningspolicy

Ge ungdomar möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former. Spelare ska under trygga sociala former få utveckla sina fotbollskunskaper. Därför bör barn- och ungdomars idrottande i möjligaste mån ske i närmiljön i sin moderförening. Fokus för föreningen är att utveckla sina egna spelare, inte att värva spelare från andra föreningar i unga år.

En värvning innebär att en företrädare för en förening aktivt tar förstahandskontakt med en spelare/spelarens vårdnadshavare i annan förening. Det vill säga påtryckningar från en företrädare för en förening i syfte att få en spelare att byta förening. Detta är att bryta mot värvningspolicyn och föreningscertifikatet.

Vid anmälan av värvning gör Tävlingskommittéen en utredning av ärendet. Utpekad förening bereds tillfälle att lämna sin version av händelsen. Därefter gör Tävlingskommittéen en bedömning av situationen. Detta gäller spelare fram till 31:a oktober det år spelaren fyller 14. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr.
Läs rekommendationer för provspel

När vi är inne på rekommendationer vill vi påminna om att inte publicera resultat för lag 8-12 år på hemsidor eller i appen "Min Fotboll".
Läs rekommendationer för matchreferat