Frågor gällande 3 mot 3

Varför spelar man med sarg/nät i 3 mot 3?
Bollen är i spel under längre perioder, vilket innebär högre aktivitet med sarg/nät än utan.

Vad gör vi om vi inte har någon sarg eller nät?
Spelar utan. Sarg/nät är en rekommendation, men kommer i realiteten inte finns på så många arenor. Dock har StFF en för utlåning om man t ex vill arrangera en matchdag och prova på spel med sarg.