Generella frågor

Varför införs spelformerna?
I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll med ett livslångt intresse och fler spelare spelar längre.

Hur har SvFF tagit fram förslaget?
År 2014 tillsattes en projektgrupp för att utreda och analysera upprättandet av nya spelformssystem. Projektgruppen såg över de då rådande spelformerna såväl nationellt som internationellt. Med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen och i kombination med aktuell forskning testades och analyserades olika alternativ.

Inför säsongen 2018 fanns ett förslag på nya spelformer klart vilket testades i många distrikt under säsongen. Utifrån feedback på hur spelformerna fungerade i praktiken gjordes sedan ytterligare justeringar inför säsongen 2019. De nya spelformerna är från 2019 obligatoriska i samtliga distrikt.

Varför har andra distrikt infört de nya spelformerna tidigare än Stockholm?
Stockholm valde att vänta, det blev en för stor apparat att sätta igång 2018.

Vilka spelformer ingår i de nya spelformerna?
3 mot 3 (Stockholms FF administrerar inga matcher i den spelformen)
5 mot 5
7 mot 7
9 mot 9
11 mot 11

Varför mindre planer?
Ju mindre plan desto närmare bollen och spelet befinner sig varje spelare.
Ju närmare bollen/spelet man är desto mer utvecklande och roligare är det att spela.

Vad gör vi ifall de nya planmåtten inte finns linjerade?
Det bästa är att kona upp en plan med rätt mått. Men det kommer inte alltid vara görbart, kanske är det bara en minut mellan matcherna om matchen spelas på en välanvänd anläggning. I sådana fall går det att spela på de gamla måtten. Men kona upp om det går.

Varför färre spelare högre upp i åldrarna?
Ju färre spelare desto mindre plan kan du ha.
Ju mindre plan desto närmare bollen och spelet befinner sig varje spelare.
Ju närmare bollen/spelet man är desto mer utvecklande och roligare är det.
Ju färre spelare desto fler bolltoucher har varje enskild spelare.
Ju fler bolltoucher desto mer utvecklande och roligare är det.

Varför tre perioder?
Det blir enklare att ge alla spelare lika mycket speltid.
Spelet kan flyta bättre om vi inte behöver byta så ofta under spelets gång.
Det blir en paus till för ledare att ge instruktioner till spelare.

Vilka bollstorlekar gäller?
5 mot 5: 3
7 mot 7 liten plan: 4
7 mot 7 stor plan: 4
9 mot 9 liten plan: 4
9 mot 9 stor plan: 5
11 mot 11: 5