Registrering – Licens

Licens (från det år spelaren fyller 15 år)

• Licensåret omfattar perioden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars.

• För att spelare fr.o.m. det år han/ hon fyller 15 år ska kunna representera sitt lag i

S:t Eriks-Cupen eller annan sanktionerad turnering kräver att spelaren är licensierad.

• Denna licensiering ska vara klar innan spelaren deltar i sin första match för föreningen, d.v.s. den 1 april eller senare.

• För att licensen ska gälla måste spelaren vara medlem i den förening han/ hon representerar.

• Spelare kan när som helst under året registreras, anmälan görs via www.fogis.se

• För att licensieringen ska vara giltig ska ett intyg där spelarens och dennes målsmans skriftliga medgivande finnas hos föreningen och vid begäran insändas till Svenska Fotbollförbundet. Detta gäller vid en spelarens första licensiering.

Intyg finns på här.

Spelarlegitimation (EJ detsamma som licens ovan)

Spelarlegitimationer i S:t Eriks-Cupen togs bort till säsongen 2016.

Övergångar

Spelare som är licensierad, d.v.s. 15 år och äldre, och vill byta förening kan göra detta genom att den gamla och den nya föreningen samt spelaren själv undertecknar en övergångsanmälan som kan köpas från StFF. Övergången ska sedan insändas till Svenska Fotbollförbundet. Det vanligaste är att göra en elektronisk övergång via FOGIS (ej kollektiv övergång) som du betalar direkt i FOGIS via kort eller banköverföring. Utförligare beskrivning av hur övergångar går till finns att läsa i Tävlings- och Representationsbestämmelserna. Läs mer om överångar hos Svenska FF.

Lagförsäkring

I lagförsäkringen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam som ger ett grundskydd vid skada. Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag (obegränsat antal). För spelare som inte är registrerade hos Svenska Fotbollförbundet gäller inte försäkringen.

Försäkringsavgiften ingår i avgiften för S:t Eriks-Cupen upp till och med 14 år. Från 15 år betalas en speciell lagförsäkringsavgift. Mer att läsa om registrering av spelare i FOGIS finns på www.fogis.se

Folksam är idrottens försäkringsbolag

Riksidrottsförbundet (RF) har tecknat en grundförsäkring som alla föreningar som är med i RF automatiskt har. Vill föreningarna ha ett högre försäkringsskydd så kan man teckna ett komplement till denna grundförsäkring, exempelvis; resa med laget.

När det gäller spelarna är alla ungdomar t o m 14 år gratis försäkrade (s.k. ungdomsförsäkring). Den avgiften ingår i anmälningsavgiften för laget. Den gäller under matcher och träningar samt vid direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Från det år man fyller 15 år är det obligatoriskt med en licensförsäkring. Licensperioden är 1 april - 31 mars. Det innebär att övergångsbestämmelserna för svensk fotboll gäller för dessa spelare.

Ledarna och personer kring laget är automatiskt försäkrade när de utför ett uppdrag åt föreningen (håller träning, vid match, kör bil till match, går på kurs m.m.). Detta ingår i RF:s grundförsäkring.

Skadeanmälan gör du genom att ringa till Folksam på tel. 0771-960 960. Folksam ersätter sedan skadan efter förutbestämda schabloner/mallar. Ersättning utgår ej för förslitningsskador. Skadan måste ha tillkommit vid ett specifikt tillfälle.

Hur är det med olycksfall i din hemförsäkring?

Många försäkringar gäller inte vid olycksfall i samband med idrottsutövande. Kontrollera era hemförsäkringar ifall ni behöver komplettera olycksfallsskyddet.

Har du frågor gällande ditt försäkringsskydd? Kontakta Folksam på tel. 0771-950 950

Detta är utdrag från Tävlingsbestämmelserna (TB), Representationsbestämmelserna (RB) samt Regelboken och skall ses som en vägledning om regler och bestämmelser, vid ev. protest och överklagan hänvisas alltid till TB, RB och Regelboken.