Matchändring

Matchändring

Om du av någon anledning måste ändra datum eller tid på en match ska du göra så här:

 • Ta kontakt med din motståndare och gör upp om ny dag och tid (tänk på att motståndarlaget har rätt att säga nej).
 • Boka plantid hos din kommun eller föreningskansli (olika rutiner hos föreningarna).
 • Meddela Stockholms Fotbollförbund om ändringen (OBS! senast 8 dagar före ursprunglig och ny matchtid) på särskild matchändringsblankett som ska skickas in och finns här.
 • Du får en bekräftelse på om ändringen godkänts eller inte. Även här är det bra att du kontaktar motståndarlaget igen för att bekräfta att ni har samma information.

För att slippa en högre avgift ska matchändringsblanketten vara förbundet tillhanda senast åtta dagar före ursprunglig matchtid, respektive senast åtta dagar innan ny matchtid om matchen tidigareläggs. Detta är också en förutsättning för att vi ska hinna med att boka av domaren samt boka ny domare till matchen. Läs mer om matchavgifter på följande sida.

Du får inte flytta match från våromgången till höstomgången och ej heller flytta en match så att den ligger efter sista spelomgången. Giltiga skäl för att flytta match är skolresor, lägerskolor, deltagande i skolstadslag eller distriktsstadslag eller annan anledning om ni är överens. Matchändring godkänns inte för deltagande i andra fotbollstävlingar, träningsläger eller i andra idrotter.

Matchändringsavgifter

S:t Eriks-Cupen

 • Perioden 5.4–23.6 samt 5.8–20.10 (övriga tider är avgiftsfria) 200 kr
 • Vid matchändring senare än 8 dagar (under samma period) 600 kr
 • Administrationsavgift vid uppskjuten match 800 kr
 • Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap 1000 kr

Seniorserier

 • Perioden 1.4–30.6 samt 1.8–6.10 (övriga tider är avgiftsfria) 300 kr
 • Vid matchändring senare än 8 dagar (under samma period) 1 100 kr
 • Administrationsavgift vid uppskjuten match 1 500 kr
 • Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap 1 700 kr

Tips! Kom ihåg möjligheten att flytta en höstmatch till våren (dock inte en vårmatch till hösten!)

I bland kan det hända att förbundet skickar ut meddelande om matchändring. Det kan bero på dubbelbokning, besked från kommunen, ospelbara planer och så vidare. I dessa fall så vore det bra om ni kontaktar era motståndare för att kontrollera att de fått samma besked. Det händer tyvärr ibland att post/e-brev inte kommer fram.

Inställd match

Om en match av någon anledning skulle bli inställd på plats, till exempel, ospelbar plan, dubbelbokat eller på grund av att elljuset inte kommit igång är det bästa att ni på platsen försöker komma överens om ny dag och tid som ni sedan meddelar StFF dagen efter.

WO = walk over

Detta är någonting som både vi och lagen vill undvika. Tyvärr händer det ibland att lag måste lämna WO. Om ett lag lämnar WO så förloras matchen med 3–0, vidare så utdöms en WO-avgift på 200 kr och om man har för avsikt att fortsätta i serien så ska återinträdesavgift (halv startavgift) betalas. Om ett lag lämnar WO två gånger så utesluts laget ur serien. För lag som uteblivit från sista seriematchen och inte tidigare lämnat någon WO i serien ska resultatet från matchen räknas som vanlig WO samt att laget utesluts och nedflyttas två serier. Vid WO är det viktigt att ni kontaktar Stockholms Fotbollförbund och meddelar detta. Tänk på att reglerna för WO gäller alla serier och åldrar.