Värdegrunder

Nolltolerans – Rent Spel

Stockholms Fotbollförbund har visionen nolltolerans gällande bestraffningsärenden och har därför med dess representantskap infört begreppet "Nolltolerans – Rent Spel".

Alla vet vi att en god stämning och trygga spelare ger förutsättningar för goda prestationer. Dessutom ökas beredskapen både för att möta framtida utmaningar och möjligheten att behålla spelarna längre. Som tränare och ledare gör man skillnad!

Låt samtalen runt värdegrund bli en del av den vanliga verksamheten redan i yngre åldrar. Vad ska gälla i ditt lag?

Utifrån denna vision leder Stockholms FF ett flertal utbildningsprojekt genom Idrottslyftet där man genom material och diskussioner arbetar för ett bättre idrottsklimat.

Axel och Elin spelar fotboll riktar sig till barn upp till ca 10 års ålder och innefattar både kunskap om och attityder till föreningen, laget, rent spel samt regler och begrepp. Aktiviteterna är lekfullt problembaserade och initieras genom gruppsamtal med barnen.

Sila Snacket vänder sig till 13 års-lagen och består av två delar där laget i första delen arbetar med sin värdegrund. Hur vill vi ha det i vårt lag- hur ska vi vara mot varandra, mot våra motspelare och mot domaren? Laget skapar i denna del sina egna ledstjärnor och en handlingsplan. I den andra delen språket på och utanför fotbollsplanen i fokus. Diskussioner och övningar kring värderingar, språkbruk och hur spelarna vill att de själva, deras ledare och föräldrar ska uppföra sig i samband med träningar och matcher. Vi erbjuder hjälp med uppstartsarbetet i ditt lag.

Coachande föräldraskap Vi bjuder här in föreningens föräldrar (till spelare i åldern 8-12 år) att delta i ett samtal om stödjande miljöer, motivation och coachande förhållningssätt. Hur kan jag vara med och på bästa sätt skapa mitt barns fotboll, hjälpa mitt barn till en positiv och utvecklande upplevelse av fotboll? Vad är min roll?

Föreningens föräldrar är de viktigaste personerna i en spelares liv och med engagerade och stödjande föräldrar innebär det gladare barn. Sannolikheten blir då större att föreningen skapar ett starkt varumärke, klubbkänsla och att föreningen får behålla spelarna längre. Föräldrarna gör skillnad - stärk dem i deras föräldraroll!

StFF:s Strategidokument 2014 innehåller följande ledord inom Värdegrund

Stockholms Fotbollförbunds värdegrund beskriver de värden som vi vill ska genomsyra distriktets verksamhet. Det visar sig framförallt i våra beteenden och förhållningssätt, i både ord och handling, tillsammans med utövare, ledare, domare, föräldrar, förtroendevalda, publik, partners och alla andra intressenter. Svenska Fotbollsförbundets värdegrund utgör en naturlig del.

• Verksamheten ska utgå ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet, kreativitet och drivas enligt demokratiska principer.

• Vi ska visa öppenhet och respekt för människors lika värde, vi ska motverka rasism och all annan diskriminering och alla våra medlemsföreningar ska behandlas lika.

• Fotbollens företrädare ska föregå med gott exempel i etik- och moralfrågor.

• Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och ska präglas av glädje, gemenskap och rent spel.

• "Fotbollens spela, lek och lär" ska ligga till grund för förbundets arbete och vara ett riktmärke för fotbollsverksamheten i distriktets fotbollsföreningar.

• Fotbollsverksamheten ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och chans att utveckla ett livslångt intresse. Spelaren ska få känna sig sedd, värdefull och som en viktig del av en gemenskap. Både domare och spelare ska mötas med respekt och kunna känna trygghet.

• Verksamheten ska ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar, samt att låta individen utvecklas i sin hemmiljö så länge som möjligt.

• Inom barn- och ungdomsfotbollen ser vi matchen som ett utbildningstillfälle. Vi motverkar tidiga värvningar, toppning och utslagning. Spelarna ska erbjudas en allsidig fotbollsträning och uppmuntras att delta i andra idrotter.

• Stockholmsfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fotbollsaktivitet.

Spel- och startgaranti
för en sund barn- och ungdomsfotboll

För att följa fotbollens riktlinjer och ledstjärnor, leva upp till den värdegrund som gäller för barn- och ungdomsidrott samt på bästa sätt utveckla fotbollsspelare, är spel- och startgaranti för alla spelare en självklarhet. S:t Eriks-Cupen ska utgå från barnens behov och perspektiv och inte utifrån de vuxnas villkor.

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till match även spelar i matchen.

Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start.

Matchen är en del av spelarutbildningen och en möjlighet att få träna sina färdigheter i skarpt läge. Vi ska skapa de bästa förutsättningarna att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt. Det innebär att vi även måste se till att alla spelare känner sig utvalda, sedda och kompetenta och att alla får chans att spela från start.

Förbundet menar att matchen är ett inlärningstillfälle och en del av spelarnas fotbollsutbildning. Resultatet är inte någon bra måttstock för hur bra verksamheten är!

Värvningar

Sedan årsmötet 2011 har vi inom Stockholmsfotbollen följande ledord gällande värvningar mellan föreningar;
"StFF skall motverka alla former av värvningar, speciellt i åldersgrupper upp till och
med 14 år."
Ledordet är en uppmaning åt föreningarna att agera aktivt!