Stockholms Fotbollförbund lanserar nu 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Ny huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

50/50-fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms Fotbollförbund geografiska verksamhetsområde.

Exempel på ansökningar som kan beviljas är aktiviteter som primärt främjar flickfotbollen i Stockholm. Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare samt projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll.

Ladda ner broschyren om 50/50-fonden

Ansökningsformulär för 50/50-fonden, klicka här!

Årets tjejförening i Stockholm i samarbete med Ellevio

I egenskap av huvudsponsor för initiativet - 50/50-fonden och S:t Eriks-Cupen kommer Ellevio varje år att utse årets tjejförening i Stockholm. Årets tjejförening kommer årligen att utses i samband med Stockholms Fotbollsförbunds årsmöte.

Här hittar du mer information om årets tjejförening

Läs mer om Ellevios jämställdhetsarbete

Spånga IS stöder sina domare med bidrag från 50/50-fonden

Spånga IS har en lång tradition av att utbilda sina spelare i domarrollen och enligt föreningens domaransvarige, Kevin Stillwell, vill man under säsongen göra fler stödjande insatser för domarna. Dessutom visade Spångas kartläggning av jämställdheten i föreningen, att de kan bli ännu bättre på att både locka och behålla tjejer i domarrollen. Ett projekt initierades och medel söktes ur Ellevio 50/50-fonden, vilket beviljades.

Brobygget för Boo FF går framåt med hjälp av 50/50-fonden

Boo FF har fått medel ur Ellevio 50/50-fonden för att försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor slutar spela fotboll i unga åldrar. Resultat från undersökningar visar att beslutet att sluta ofta tas vid förändringar. Som ett led i att förebygga orsaker till att flickor slutar spela fotboll arbetar Boo FF med att bygga broar mellan spelare, lag och ledare inom och mellan åldersgrupper.

50/50-fonden hjälper Boo FF att bygga broar

Boo FF har tilldelats medel från 50/50-fonden för att minska tappet av spelare vid förändringar i lagen.

Vi arbetar med att försöka bygga broar mellan spelare, lag och ledare inom och mellan åldersgrupper, berättar Jeanette Ericsson, projektansvarig.

”Fler tjejer till fotbollen” ska bli verklighet i Järfälla

Två eldsjälar som brinner för tjejfotbollen i Järfälla är Kallhälls FF:s Patrik Olsson och Bele Barkarby FF:s Therese Jansson. De har tillsammans sytt ihop ett projekt för att få fler tjejer att börja spela fotboll i kommunen. "Fler tjejer till fotbollen" är ett samarbete mellan Bele Barkarby FF, FC Järfälla, Kallhälls FF och IFK Viksjö. Projeket får medel ur Ellevios 50/50-fonden vars syfte är att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

"Uppstarten av damlag är ett viktigt signalvärde"

IFK Tumba sökte och beviljades medel ur Ellevios 50/50-fond till ett projekt vars syfte är få fler tjejer att spela fotboll genom öppna träningar och fotbollsskola samt samarbeten med skolor, fritidsgårdar och andra organisationer. Projektet inleddes i juni och redan nu visar detta sig vara en utmärkt väg att gå.

"Lita på processens gång"

För snart ett år sedan fick Skarpnäck FF medel beviljat ur Ellevios 50/50-fonden till sitt projekt "En plan för alla". När initiativtagaren Martin Wikström summerar resultatet av projektet, överträffar det förväntningarna. Föreningen har startat fyra nya tjejlag samt fotbollsskola och minst 50 % av de ideellt aktiva är kvinnor. Nu är fokus på att bli ännu fler ledare.

"Vill bidra till ett rikare föreningsliv"

Mötesplats Västerort är ett samlingsnamn för IF Brommapojkarnas samhällsstödjande verksamheter för barn, ungdomar och unga vuxna som bedrivs i det segregerade närområdet Västerort. En av verksamheterna som BP driver är Öppen Fotboll för Tjejer, där tjejer som står långt ifrån idrottsrörelsen har möjlighet att spela fotboll under förutsättningslösa former och på en trygg mötesplats där de får kontakt med kvinnliga förebilder som uppmuntrar till fysisk aktivitet. BP beviljades medel ur Ellevios 50/50-fonden för att utbilda ledarna hos Futebol dá força.

"En medveten satsning på tjejer"

Mariebergs SK har ett damlag i seriespel, men har haft svårt att få ihop tillräckligt många spelare för att starta upp en efterlängtad flickverksamhet. Klubbens sportchef Christopher Härnebo Grapenwall bestämde sig för att söka medel ur Ellevios 50/50-fonden, vars övergripande syfte är att stärka tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

"Vi vill stärka tjejer och skapa trygga mötesplatser"

Ekerö IK består av sju olika sektioner som samarbetar tätt kring många frågor, allt för att sätta spelaren i centrum, underlätta för multiidrottande och låta barnet bestämma omfattningen på sitt idrottande. Helhetstänket är viktigt och där ingår att stärka unga tjejers självkänsla för att de ska växa, ta plats och att lära sig mer om sina rättigheter. Föreningen initierade ett projekt med dessa punkter i fokus och sökte medel ur Ellevios 50/50-fond.

Lyckat första sammandrag för mixed-serien


Det första sammandraget för lagen i den nya mixed-serien har ägt rum och det var idel positiva kommentarer efter dagen. Syftet med projektet som har fått medel ur 50/50-fonden, är att visa att tjejer och killar kan spela med varandra, att det skapar en större gemenskap och att klimatet kring planen blir bättre.

"Det här är mer än bara en fotbollsverksamhet"

Skarpnäck FF vill organisera en välfungerande fotboll för stadsdelens unga tjejer, med syftet att stärka tjejernas självförtroende kring bollsport men också för att de ska ta en naturlig plats i stadsdelens öppna ytor. Det ska vara lika självklart för tjejer som för killar att känna sig välkomna och trygga på Skarpnäcks sportfält. Föreningen sökte medel ur 50/50-fonden till sitt projekt "En plan för alla", vilket beviljades.

Test av mixed-serie i nytt projekt

Flera lag inom distriktet har upptäckt tjusningen med att spela fotboll blandat tjejer och killar. Hammarby IF Ungdom är en av föreningarna som har testat på denna spelform i en pojkserie, men som nu har sökt medel ur 50/50-fonden för att genomföra en testserie för mixade lag.

Sätra SK tillsätter ungdomsmentor som stöd till sina unga ledare

Sätra SK är en renodlad flick- och damfotbollsförening som har verksamhet i ett område med stor mångfald som också klassas som ett socioekonomiskt utsatt område. Där har inte alla unga samma förutsättningar och det är inte alltid är en självklarhet att vara engagerad i en förening. Varken som spelare eller förälder. Sätra SK har liksom många andra föreningar, en utmaning i att nå ut till unga som inte är föreningsaktiva och även att behålla de spelare som redan är engagerade i klubben.

Kista SC:s tjejsatsning en framgångs-saga

I norra Järva har det en längre tid saknats en tradition bland tjejer att spela fotboll. Den utmaningen bestämde sig Kista SC för att ta sig an och kom fram till att ett första steg borde vara att rekrytera kvinnliga tränare i området.

"Äldre och yngre spelare umgås och respekterar varandra"

I Rågsveds IF närområde råder en mångfacetterad bakgrund bland invånarna såväl kulturellt, trosuppfattningar samt etniciteter. Föreningens sportchef Robert Isesund menar att detta ibland kan vara en barriär för att som flicka få möjlighet att spela fotboll.

Reymersholms IK startade en 7-spelsserie för flickor – med stöd från 50/50-fonden

Reymersholms IK identifierade ett behov av att låta tjejer i 15-års ålder spela i en 7-spelsserie. Dels för att det är en stor utmaning att få tjejer att fortsätta spela fotboll, men också för att det krävdes relativt stora trupper i respektive förening för att få till spel på 11 mot 11-planer. Dessutom var känslan att spel på mindre planer gynnar teknik och bolltouch hos spelarna.

Rågsveds IF första förening att få stöd från 50/50-fonden

Rågsveds IF:s tjejsatsning är den första föreningen att få bidrag från 50/50-fonden på 64 000 kr. Detta tack vara en långsiktig och hållbar satsning för att öka andelen tjejer som spelar fotboll i närområdet. 50/50-fonden är en gemensam satsning mellan Stockholms Fotbollförbund och Ellevio för att stärka tjejfotbollen i distriktet och få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Tjejsatsning i Alby

I våras sökte Konyaspor KIF pengar från Ellevio 50/50-fonden för att genomföra tjejsatsningen "För en mer jämställd framtid" i föreningen. Ansvariga Bayram Uludag och William Shahoud ser stödet från fonden som en möjlighet att kunna genomföra en del av satsningen. Som komplement finns även RF-SISU Stockholm och SvFF:s Alla är olika - olika är bra. Tillsammans skapar StFF och övriga organisationer möjlighet att utveckla flickfotbollen i Konyaspor och Alby.

Visa alla nyheter