Domarutbildning

För att bli legitimerad domare krävs det att man går en utbildning varje år. Första året går man en grundkurs och sen går man en fortbildningskurs inför varje säsong. Fortbildningskurserna äger rum under perioden februari-mars.

Till dig som varit aktiv domare under 2020 skickas det ut en inbjudan till fortbildningskursen i december.

Domarutbildningar 2021

Vi kommer under 2021 genomföra domarutbildningar. Dessa utbildningar kommer att genomföras digitalt. Av samtliga deltagare krävs det:

- Dator

- Webbkamera till datorn

- Mikrofon till datorn

- Deltagaren ska sitta i en lugn miljö (likt skola/arbetsplats)

- 100% närvaro vid datorn

11 mot 11/9 mot 9:

- Regelbok, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan

- Stockholmshäfte, tillhandahålls digitalt inför kursen och delas ut i tryckt upplaga på löptesttillfället

7 mot 7 – kurs hos Stockholms Fotbollförbund

- Regelbok och Stockholmshäfte, postas ut till samtliga deltagare på adress som anges vid kursanmälan

7 mot 7 – kurs som arrangeras av förening

- Regelbok och Stockholmshäfte, ska hämtas av föreningen som ansvarar för att respektive kursdeltagare får materialet i tid innan kursen

Grunddomarkurs 7 mot 7 2021

Samtliga kurser är nu fulltecknade. Ny möjlighet till grunddomarkurs 7 mot 7 sker våren 2022. Information kommer att publiceras i december 2021.

Grunddomarkurs 11 mot 11 2021 ( 9 mot 9)

Ansökningstiden för Grunddomarutbildning 11 mot 11 (9 mot 9) är över för i år, med anledning av att sista ansökningsdag har varit 22 jan 2021 och det är fullbokat.
Nästa ansökningsperiod är 15 dec 2021-20 jan 2022 gällande år 2022 år utbildningar.