Projektstöd IF 2020/2021 (f.d. Idrottslyftet)

Från och med 1 januari 2020 gäller nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet (RF) för ekonomiskt stöd. Då försvann Idrottslyftet och ersattes av Projektstöd IF för barn- och ungdomsidrott. Riksidrottsförbundet har bestämt att det finns två inriktningar på projekten föreningarna kan söka pengar till i sökmodulen på IdrottOnline. Antingen att Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten eller att få fler Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen.

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Målgruppen: Ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning: Att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen

Målgruppen: Ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning: Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt ska beviljas för:

 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex. ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Projektstöd IF får ej användas till:

 • Domarutbildningar
 • Lägerverksamhet
 • Idrottssvaga områden (söks via RF-SISU Stockholm)

Stockholms FF:s utbildningspaket inom Projektstöd IF

Som tidigare år erbjuder StFF ett antal färdiga utbildningspaket, men vi ser gärna att ni kommer med egna ansökningar också för att utveckla Stockholmsfotbollen. Det ska då tydligt framgå hur ni tänkt genomföra er satsning (bakgrund, syfte, mål, genomförande etc.)

Stockholms FF:s färdiga utbildningspaket

Här har StFF gjort förarbetet och tolkat RF:s och SvFF:s riktlinjer för Projektstöd IF 2020/2021.
Föreningen ansöker om de projekt som verkar mest relevanta för klubben.
Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

 • Leda små lirare
 • Tränarutbildning C
 • Kort Målvaktstränarutbildning C
 • Tränarfortbildning praktisk - NY
 • Spelarutbildningsplan
 • Fotbollens spela, lek och lär
 • Bibehållen verksamhet under coronapandemin - NY
 • Träning på dagtid - NY

Beskrivning om ovanstående paket finner ni här.

Eget projekt

Föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt. Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som utbildningsprojekt. I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för Projektstöd IF 2020/2021.

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs i IdrottOnline (under fliken "Idrottsmedel").

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsanvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut:
För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start- och slutdatum för ert projekt på ansökan. Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli för att boka in datum för utbildningen.

Återrapporter:
OBS!
Pengarna utbetalas efter att ni skickat in återrapporten, så se till att återrapportera direkt efter genomförd utbildning. Nya ansökningar (även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad. Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.

Teknisk support:Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00


Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll kontakta:
Emma Ringvall, E-post, tel. 08-444 75 05

Här kan du läsa med om Projektstöd IF:
Frågor och svar om det nya projektstödet
Information om framtagandet av Projektstöd IF

Här hittar du fler stipendier och fonder att söka