Plus 10 000

I svensk fotbolls mål- och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara "Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor"

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka andelen kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen de närmaste fem åren. Målet är att rekrytera minst 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2023!

Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse-, kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta. Läs mer på Svenskfotboll.se