Spelarutbildning

Stockholms FF genomför årligen flertalet olika spelarutbildande insatser för de cirka 800-1 000 flickor och 3 000-3 500 pojkar i respektive årskull (14-17 år) som spelar fotboll i distriktet:

Öppna träningar

Öppna träningar är ett tillfälle där flickor som fyller 14 år under året har möjlighet att komma på en träning med våra spelarutbildare och andra instruktörer från Stockholms FF. Ett tillfälle att få inspiration, pröva nya övningar med nya tränare och träffa nya kompisar. Från och med 2020 kompletteras flickornas öppna träningar med en riktad fortbildning för tränare till 14-årslagen.

Fortbildning för 14-årslagens tränare

Det övergripande målet med fortbildningen är att, genom ett ökat fokus på utveckling av tränarna i ålderskullen, påverka spelarutbildningen positivt. På längre sikt är målet att nå betydligt större antal spelare än vi når genom de öppna träningarna. Fortbildningen är särskilt framtagen för att stödja tränare för spelare som befinner sig i övergången mellan spel på liten och stor 9 mot 9-plan samt 11 mot 11-spel. Vi tar även upp spelares utveckling i förbundsmiljö, ledarskap och tränarskap anpassat till åldersgruppen såväl teoretiskt som praktiskt. För pojkar ersätts Öppna träningar i sin helhet med den riktade fortbildningen för tränare till 14-årslagen.

Målvaktsträning

Målvaktsträning är en aktivitet förbundets spelarutbildare för målvakter genomför med hjälp av andra målvaktsinstruktörer under året för distriktets målvakter 14-17 år.

Distriktlagsverksamhet

Med start i november det året som spelaren fyller 14 år har varje ålderskull cirka en samling per månad under fotbollsåret. Scouting och ett utökat nätverkande mellan distriktsförbundskaptener och ledare i kullen pågår under 14-årsåret. Under rubriken Distriktslagsverksamhet går det att hitta information för respektive distriktslag per åldersklass.

Tipselit flick

Tipselit flick är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Fotbollförbundet, EFD och fotbollens huvudsponsor Svenska Spel AB med syftet att utveckla svensk damelitfotboll genom målmedveten satsning på talanger i åldrarna 16-19 år, ledare samt föreningar. I Stockholms distrikt bevakas cirka 40 spelare extra noggrant av spelarutbildare och ungdomsförbundskaptener.

Tipsa Coachen

"Tipsa coachen!" är ett verktyg där fotbollstränare kan lämna information om spelare som ni tycker ska uppmärksammas.