Tränarutbildning

Vår instegsutbildning, Tränarutbildning C, ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har.
Även deltagare utan bakgrund i fotbollen är välkomna till denna kurs.
Ledarskap och kommunikation med barn står i centrum, men också vägledning för att genomföra roliga, lärande och lekfulla träningspass.
Kursen är en obligatorisk introduktion för alla tränare och öppnar möjligheter för vidare kurser inom det område man vill verka som tränare.

Efter Tränarutbildning C väljer deltagaren om man vill gå vidare mot en inriktning som ungdomstränare, eller om man har intresse för att arbeta med seniorfotboll.
De aktuella kurserna benämns B Ungdom, respektive UEFA B.

UEFA B är just en UEFA-baserad utbildning som ger ett diplom som är giltigt i alla UEFA:s medlemsländer och som är en förutsättning för behörighet att söka högre utbildningar som:

  • UEFA A
  • UEFA Elite Youth A
  • UEFA PRO License.

Tränare som väljer ungdomsspåret får tränardiplom som gäller nationellt,
men som inte kvalificerar för vidare seniorinriktade kurser.

Anledningen till att Svenska Fotbollförbundet återinför ett ungdomstränarspår är att efterfrågan på utbildningar med särskild inriktning mot barn och ungdomar är mycket stor. Våra ungdomskurser är noggrant inriktade på att ge en mycket god grund för ett långt arbete i ungdomsfotbollen och förhoppningen är att genom en större tillgänglighet till tränarutbildning öka antalet väl förberedda och välutbildade ungdomstränare.

De tränare som ser sin roll inom seniorfotbollen, väljer UEFA-spåret och påbörjar UEFA B efter genomgången Tränarutbildning C.
UEFA B är en revidering av BAS-utbildningen och genomförs med en ny struktur, som leder till större sammanhållning av varje kurs och en bättre genomströmning av deltagare.
Målet är fler B-diplomerade tränare i distriktsfotbollen, och därmed fler tränare som är behöriga att söka UEFA A.

Utöver de nämnda tränarutbildningarna erbjuder vi också en målvaktstränarutbildning i flera steg:

  • Målvaktstränarutbildning C
  • Målvaktstränarutbildning B
  • Målvaktstränarutbildning A
  • Målvaktstränarutbildning UEFA A

Dessa är också nationella och erbjuder målvaktstränare uppdaterade och moderna specialistutbildningar, som också förbereder för vidare utbildning i Svenska Fotbollförbundets utbildningsprogram.

Se intervjun om tränarutbildningen med Urban Hammar, SvFF

______________________________________________________________

Vid frågor om tränarutbildningens
C, B Ungdom, A Ungdom, UEFA B
MV-C, MV-B
Kontaktar ni:
Stockholms Fotbollförbund
Lars Åman - Utbildningsadministratör tränarutbildning
08-444 75 47 e-post

Vid frågor om tränarutbildningens
UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA PRO
MV-A, MV-UEFA A
Kontaktar ni:
Svenska Fotbollförbundet
Utbildningsavdelningen