Mobbing och trakasserier

Vi vill att alla ska känna sig trygga och säkra när man deltar i sin fotbollsverksamhet. Ingen ska behöva känna sig kränkt, mobbad eller trakasserad. Tyvärr händer det saker i våra föreningar och på våra fotbollsplaner som vi inte vill se.

RF har tagit fram hjälp och stöd för att förebygga och hjälpa de som har blivit drabbade:

Materialet heter Trygg idrott!

Kontakta Helen Alpstig på Stockholmsidrotten om du vill ha hjälp i dessa frågor.

Psykisk ohälsa och stress

Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

Till webbutbildningen