Policyguiden

Policy är en gemensam linje för fotbollföreningens verksamhet och stöd till alla ledare för att ta ställning i olika frågor.

Vår ambition med Fotbollens policyguide är att ge ett verktyg för framtagandet av en föreningspolicy, eller som ett verktyg/frågebatteri när ett redan befintligt policydokument ska utvärderas. Policydokumentet ska tas fram med stor delaktighet av föreningens medlemmar.

För att policyn ska bli ett levande verktyg betonar vi arbetsprocessen värdering – handling – konsekvens. Med den arbetsgången har föreningen, efter policydiskussionerna, även embryot till en verksamhetsplan. Varje värdering som tas fram som en del av ett policydokument har också "stötts och blötts" och blivit till en handlingsplan för föreningens arbete.

Frågor eller behöver ni hjälp med föreläsare/ inspiratör kontakta oss på StFF.

Kicki Bellander eller Urban Helsing

För beställning av detta material, kontakta Holmbergs på tel 040-660 66 69 eller distribution@holmbergs.com