BioPitch

BioPitch är ett projekt vars syfte är att stoppa spridningen av mikroplaster från konstgräsanläggningar ut i naturen och våra vattendrag. Målet är att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll.

Läs om våra artiklar som har presenterats om BioPitch:

Kan man bygga fotbollsplaner av skogsråvara?

Framsteg för projektet BioPitch – goda testresultat för skogsbaserat granulat

Fortsatt finansiering för BioPitch-projektet