Fotbollshallar

Fotbollshallar

På denna sida kan du som är intresserad hitta mer information kring fotbollshallar. För ytterligare information hänvisar vi till Svenska Fotbollförbundet där kan man läsa om övriga hallar i Sverige och hitta kontaktinformation till leverantörer av övertryckshallar. Hallar med konstgräsunderlag, för ändamålet fotboll, är en bristvara i Stockholm. För närvarande finns det 9 hallar i distriktet: Grimstahallen, Maxihallen, Spångahallen, Danderyds Fotbollshall (f.d RM-hallen), Bro Bollhall, Johan Björkmans hall, Sollentuna fotbollshall, Fotbollstält på Nacka IP och Bosön. Med vårt klimat i denna region, speciellt under vinterhalvåret, är en fotbollshall det bästa alternativet för att kunna bedriva fullgod fotbollsträning.
*Tidigare (t.o.m våren 2014) fanns Quesada-hallen i Nacka, men kommunen har valt att inte förlänga kontraktet.


Bosöns multihall

Finansiering/ kostnad

Givetvis skiljer kostnaderna sig åt från hall till hall. Varje hall är i sig unik och konstruktionen är olika. I Sverige finns det idag uppemot 70 hallar inklusive några i projektstadiet. I vårt distrikt finns numera fyra fullstora hallar, Bosöns multihall, Johan Björkman-hallen, Sollentuna fotbollshall och Fotbollstältet på Nacka IP. Bosöns multihall och många andra i Sverige, är isolerade med uppvärmning. Många har också andra faciliteter inne i hallen, som till exempel omklädningsrum, konferensrum och kafeteria. Detta gör att byggkostnaderna blir högre, samtidigt som användningsgraden ökar. Det ska också tilläggas att konferensrum och kafeteria som används till olika arrangemang kan vara en inkomstkälla.

Alternativ finns dock och lösningen med tält är ett sådant. Att värma upp en hall är naturligtvis den bästa lösningen ur fotbollssynvinkel men det medför också en stor kostnad. Att spela fotboll i ett tält är ett fullgott alternativ. Underlaget störs inte av väder och vind samt att kylan stängs ute något, vilket ofta innebär att värme i underlaget inte behövs. Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP är en övertryckshall som sätts upp i november och tas ned i mars. Fotbollstältet på Nacka IP är också en övertryckshall, men som står uppe året om.

Exemplet Danderyds Fotbollshall (f.d RM-hallen)

År 2007 byggdes Danderyds Fotbollshall som är den fjärde i ordningen i Stockholms distrikt. Hallen är ett samarbetsprojekt mellan de fyra föreningarna i Danderyd kommun – FC Djursholm, Enebybergs IF, Danderyds SK och Stocksunds IF.

Syftet med hallen är att kunna erbjuda, i första hand fotbollsspelare i kommunen, bra förutsättningar för fotboll under framförallt vinterhalvåret. Dock används hallen idag under i stort sett hela året.

Finansiering och kostnad

Hallen är ett samarbete mellan de fyra föreningarna som också står som ägare och man har i detta fall delat på kostnaderna. Projektet har landat på ca 5 miljoner kronor men då är inte tältet inräknat. Kommunen står som borgen för lånet och det är föreningarnas medlemmar som indirekt står för kostnaden av hallen. Hallen har också sponsorer som finansierar en del av projektet. Hallens livslängd och således avskrivningstid har man räknat med 15 år.

Uthyrning av hallen är en del i finansieringen och det sker mestadels på dagtid, då hallen nyttjas av de egna föreningarna under eftermiddagar och kvällar.

Driften av hallen är idag upphandlad och kommunen som har redskapen och kunnandet driver hallen idag tillsammans med föreningarna.

RM-hallen

Byggnation

Hallen som uppfördes 2007 är i grunden en lagerhall, men passar utmärkt för idrott och fotboll i synnerhet. Hela projektet har haft en tidsram på ungefär ett år och det tog ca 3 – 6 månader att bygga hallen samt att lägga konstgräset. Hallens material är av gummi och hålls uppe av en järnbalkskonstruktion.

Underlaget är av tredje generationens konstgräs med en totalyta på 79 x 39 meter (3081 m2). Man har valt att dela upp hallen till 65 x 36 meter spelyta och 11 x 39 meter uppvärmningsyta. Hallen är i grunden en enkel konstruktion och man har i detta fall inte några andra faciliteter som t ex omklädningsrum eller kafeteria. Hallen bjuder på mycket goda fotbollsförhållanden och den är väl använd och uppskattad av kommunens lag.

Stockholms hallar

RM-hallen
Danderyds Fotbollshall

Spångahallen
Spångahallen

Bosöhallen
Bosöhallen


Johan Björkmans hall

Maxihallen
Maxihallen

GrimstahallenGrimstahallen
Grimstahallen

Bro bollhall
Bro Bollhall


Sollentuna Fotbollshall

Nacka IP hall
Fotbollstältet på Nacka IP