Konstgräs

Skarpnäcks Sportfält och Djursholms IP

På denna sida kan du som är intresserad av konstgräs hitta kortfattad information och exempel på byggda anläggningar. För ytterligare information hänvisar vi till leverantörer och Svenska Fotbollförbundet.

Konstgräset är ett lyft för Stockholmsfotbollen. Det kan konstateras att antalet nyttjandetimmar ökar med en konstgräsplan i jämförelse med en naturgräsplan. Men det är också de egenskaper konstgräset erbjuder idag som är en stor positiv faktor. Barn, ungdomar och seniorspelare har med konstgräs en yta som så gott som alltid erbjuder fullgoda fotbollsförutsättningar. I jämförelse med en naturgräsplan är konstgräset även billigare i drift. Att underhålla en konstgräsplan efterliknar mer underhållet av en grusplan.

Det finns i Stockholm idag ca 300 planer med konstgräs och ett antal till är projekterade. En fullständig redovisning av Stockholms anläggningssituation finner du via denna länk.

Fördelarna med konstgräs är många, bl.a är:

  • förhållandena alltid det samma, oavsett regnmängd, torka etc.
  • träningen obegränsad
  • planerna alltid markerade
  • förhållandena lika för alla i föreningen
  • driftskostnaderna lägre jämfört med naturgräs

Exemplet Berga IP i Salem

På Berga IP har det legat en 11 mot 11-plan med grus som underlag. Idag ligger där en konstgräsplan. Detta sedan ett samarbete mellan Rönninge Salem Fotboll och Salems kommun inletts för ett par år sedan.

Projektet inleddes egentligen redan 2005 men var något trögstartat. Först vid årsskiftet 2007/2008 satte det fart på riktigt. Det första spadtaget togs under våren och hela byggnationen har tagit lite drygt 3 månader att genomföra.

Kommunen och föreningen använde sig av samma leverantör som utförde båda arbetena, men upphandlingen skedde i två steg, mark för sig och konstgräsinstallationen för sig. I efterhand hade en helentreprenad varit att föredra menar kommunen.

Konstgräset är byggt på en befintlig 11 mot 11-grusplan vilket är en bra grund. I detta fall tillkom dock en del markförstärkningar. Förutom konstgräsinstallationen har även belysning tillkommit med 6 stycken belysningsstolpar, 10 stycken nya mål på anläggningen, ny matchtavla samt nya avbytarbås. Hela projektet har kostat strax under 10 miljoner kronor.

Kommunen, som också är ägare till anläggningen, står för den största kostnaden. Föreningen har lagt cirka 1 miljon kronor och 270 000 kronor kommer som bidrag från SvFF.

Driften med skötsel och underhåll av konstgräsplanen, står föreningen för. Till detta behövs en mindre traktor med borste och en harv samt snöplog som kan kopplas på under vintern. Belysningen står kommunen för i detta fall.

"Idén med att anlägga konstgräsplan var i första hand att ge föreningen en bra fotbollsplan för att kunna erbjuda alla ungdomar en möjlighet att spela och utvecklas till bra fotbollsspelare. Den naturliga gräsplanen och grusplaner som finns i kommunen kan inte och används sällan för spontan fotboll. Vi kan efter installationen se en stor ökning av spontan idrott på nya fotbollsplan. De flesta gymnasieelever som går på Berga skola använder nu planen dagligen till fotboll, brännboll och andra bollaktiviteter (Åke Johansson, Salems kommun)."