Näridrottsplats/ Kulan

Näridrottsplats "Kulan" - för fysisk aktivitet i boendemiljö

FOLKHÄLSAN – SYSSELSÄTTNING - FRAMTIDENS FOTBOLLSSPELARE

På denna sida kan du som är intresserad hitta mer information kring näridrottsplatser typ Kulan - exempel på redan byggda arenor samt kortfattad finansiell information. För ytterligare information hänvisar vi till leverantörer.

Ett av målen för Stockholmsfotbollen är att verka för att fler barn och ungdomar spontanidrottar. Med det menas i detta fall att idrotten och leken sker utanför den organiserade verksamheten i klubbar och föreningar.

Ett första steg i detta är att kunna erbjuda platser eller arenor, för i första hand barn och ungdomar, där det ges tid att vara när som helst. Det är också en förutsättning att arenorna kan erbjuda en byggnation och ett underlag som lockar till aktivitet.

I takt med det ökade trycket på våra bollplaner och idrottsplatser krävs det alternativ i, eller i närheten av, bostadsområdet som inte är bokningsbara. Detta kan vara än viktigare i ett område som Stockholm där det från början råder brist på anläggningar. En näridrottsplats behöver också inte ta allt för stor yta och kan därför med fördel placeras i ett befintligt bostadsområde.

Riksidrottsförbundets kriterier för en näridrottsplats:

  • Öppen för alla oavsett ålder
  • Finns inom bostadsområdet, i anslutning till skolan eller är lätt att nå
  • Slitstark
  • Kan användas obehindrat utan tidsbokning
  • Icke anpassad för organiserad tävlingsverksamhet

"Bingen", "Kulan" och "Multiarenan"

"Bingen", "Kulan" och "Multiarenan" är bara tre namn för vad man i folkmun brukar kalla dessa populära aktivitetsytor. Men oavsett vilket namn man använder så är det en succé bland barn och ungdomar.

Denna typ av aktivitetsyta är en inhägnad arena för en mängd olika idrotter. Beroende på vilket fabrikat det handlar om och kundens önskemål så finns det möjlighet till bland annat fotboll, landhockey/innebandy, basket, volleyboll, tennis/mjuktennis, badminton och handboll.

Storleken på arenan varierar mycket. Kunden kan själv bestämma hur stor yta arenan skall ta upp. En vanlig storlek i Stockholmsområdet är ca 20 x 40 meter.

Arenan har en sarg (en omslutande vägg på ca 0,7-1 meters höjd) som ser till att bollen oftast stannar kvar inne i arenan. Sargen kan i vissa fall kombineras med ett nät bakom målen som gör det ännu svårare för bollen att lämna arenan. Målen är oftast sex stycken till antalet. Två större mål finns på kortsidorna som i storleken är liknande ett 5-mannamål eller handbollsmål. Sedan finns det två mindre mål på varje långsida för att ge möjlighet till t.ex. innebandy eller minifotboll. Dessutom finns det oftast 2 till 6 stycken basketkorgar utplacerade längs sargen.

Utbudet av underlag varierar kraftigt. Det går att få både asfalt, grus och konstgräs. På aktivitetsytor, som byggts i Stockholms distrikt, har konstgräset varit valet av underlag. Dock av en kortare sort än det man vanligtvis lägger på riktiga fotbollsplaner. Mest beroende på att det skall gå att utöva andra aktiviteter än bara fotboll. Många leverantörer erbjuder utrustning, som t ex fästen, till både volleyboll- badminton- och tennisnät.

En arena av denna sort ger massor av möjligheter till att aktivera våra barn och ungdomar. Något som de själva är snabba på att utnyttja.

Exemplet näridrottsplats i Helenelund

Helenelunds IP har, från att varit en gammal grusplan, blivit ett centrum för fotboll och spontanidrott. Idag finns det på anläggningen en 11 mot 11-plan och en 7 mot 7-plan med konstgräs som underlag. Utöver detta har det även byggts en näridrottsplats (kulan).

Sollentuna fotboll var drivande i frågan kring att bygga en kulan-anläggning vid Helenelundsskolan - så här gick det till.

Projektet för hela anläggningen har tagit ca 2 år och kulan har varit en del av detta. Byggnationen för hela anläggningen, dvs 2 konstgräsplaner och en näridrottsplats, hade en tidsram på ungefär 6 månader. Enbart projektet kulan tog 2 månader att bygga.

Idag (läs 2008) har föreningen haft kulan i bruk i 3 år och skicket på anläggningen är fortfarande gott, vilket man är positivt överraskad till. Mindre skador på anläggningen har uppkommit under tiden men de anses vara överkomliga.


Finansiering och kostnad

En precis kostnad för kulan är svår att ta fram. I detta projekt ligger den ungefärliga kostnadsstorleken på själva kulan runt 600 000 kr. Markarbetet beräknades till cirka 400 000 kr. Det var en kostnad som blev högre än förväntat och berodde på att markarbetet blev mer omfattande än vad man antog i grundkalkylen.

För en sammanlagd kostnad på 1 miljon kr stod kommunen för hälften och föreningen för den andra. Av dessa 500 000 kr som föreningen stod för betalades 100 000 kr kontant. Resten betalas via ett hyresavtal på 10 år, dvs. 40 000 kr per år.

Idag råder dock andra förutsättningar.Två nya kulan-anläggningar har byggts i Sollentuna kommun de senaste två åren. Dessa har helt finansierats av kommunen. I samband med detta har kommunen tagit merparten av kostnaden för kulan vid Helenelundsskolan.

Byggnation

Genomförandet av byggnationen sköttes via helentreprenad. Fördelarna med det är att endast en leverantör har kontroll på hela förloppet, vilket underlättar för föreningen och blir mer tidseffektivt då det måste koordineras med bla markarbete, stödmur, sarg och underlag.

Grundförutsättningarna var inte idealiska beroende på att grunden hade mycket håligheter. Därför behövdes stora insatser i själva markarbetet, vilket innebar att man fick gräva ur mer än planerat. Trots det tillstötte flera sättningar under arbetets gång. Även efter kulan var byggd släppte marken på ett par ställen. Leverantören fick skära upp mattan, fylla på och klistra igen.

Med detta kan man konstatera att markförhållanden kan ge stora ekonomiska skillnader mellan olika anläggningsprojekt.

Drift och underhåll

I detta fall har föreningen genom ett avtal med kommunen ansvar för drift och underhåll. Föreningen får ett driftbidrag från kommunen för att sköta kulan. Föreningen köper underhållstjänster av kommunen eftersom man inte har egna lämpliga redskap.

Användande

Kulan har blivit mycket positivt bemött och den är flitigt använd, både på dagtid som på kvällstid. Föreningen, som innan byggnationen var något skeptiska till en näridrottsplats, upplever idag att beslutet var ett av de bästa som tagits. Föreningen har inte någon möjlighet att förlägga någon föreningsorganiserad träning på kulan, utan den används helt och hållet av spontanidrottande barn och ungdomar.

Klicka på länken för att se ett par exempel på näridrottsplatser i Stockholm.