Näridrottsplatser i Stockholm

Här nedan presenteras ett antal exempel på näridrottsplatser i Stockholmsområdet. Av konkurrensmässiga skäl har StFF valt att inte lägga ut leverantörens namn på hemsidan.


Huddinge


Kallhäll


Salem


Täby