Nordisk anläggningsstatistik

Under denna sida följer en jämförelse av anläggningar mellan Stockholm och Oslo samt jämförande statistik mellan Sverige och Norge.

STOCKHOLM - OSLO

Konstgräs

Oslo, som är en storstadsregion, har 122 stycken konstgräsplaner 2011, inklusive 13 planer projekterade för i år. De flesta (ca 100) har 11-mannastorlek, ca 13 stycken är 7-mannaplaner och 11 stycken har 5-mannastorlek. Ca 20 av dessa planer är uppvärmda. Stockholm har ca 180 planer inklusive både 11- och 7-manna. Ett antal 5-mannaplaner finns också men ingår inte i denna statistik.

Naturgräs och grusplaner

Antalet naturgräsplaner har under 2000-talet sjunkit. I slutet av 2011 räknades det till 48 stycken planer i Oslo. Samma förhållande gäller grusplaner som från 2007 (91 st) har sjunkit i antal till 44 grusplaner. I Stockholm räknas det idag till ca 267 stycken grusplaner och ca 100 naturgräsplaner.

Hallar

Idag finns det i Oslos fotbollsdistrikt sammanlagt 3 hallar varav 2 stycken har fullmått. Stockholm har 6 hallar inklusive en storhall (Bosön) och ett säsongstält på Hjorthagens IP:s 11-mannaplan.

Näridrottsplatser

151 kulor (ballbinger) är byggda i Oslos distrikt 2011. I Stockholm räknar man med ca 100 byggda kulor.

Föreningar
I Oslos region var det, 2011, 207 verksamma föreningar med sammanlagt 3688 lag varav 458 seniorlag, 816 ungdomslag 2404 barnlag och 10 lag för funktionshindrade. Totalt kan man räkna in lite drygt 420 föreningar i Stockholms distrikt. Från dessa föreningar är ca 500 lag verksamma i seniorserierna, i Stockholmsserierna ska tilläggas.
Till det kommer de lag som spelar i de nationella serierna. Ca 4500 lag är 2013 verksamma S:t Erikscupen.

Anläggningsstatistik Stockholm jämfört med Oslo
Jämförelse av anläggningar mellan Stockholms och Oslos distrikt. Med reservation för antalet planer eftersom anläggningar tillkommer och försvinner kontinuerligt.

SVERIGE - NORGE

Norge

Totalt i Norge realiserades 129 kulor år 2011. Det sammanlagda antalet kulor i Norge samma år var 2131. Samma år byggdes det 70 elvamannaplaner samt 34 sjumanna med konstgräs som underlag. Det finns idag totalt närmare 1100 konstgräsplaner i Norge. Det finns även 19 stycken storhallar (100x60m), och 63 träningshallar (70x40m). Norska fotbollförbundet anser sig ha en bra spridning på fullstora hallar och satsar idag på träningshallar med mindre mått.

Sverige

År 2012 räknades det i Sverige in ca 630 konstgräsplaner. Dessutom finns ca 250 Kulananläggningar, vilket är en ökning med ca 100 stycken på bara några få år. Vad gäller fotbollshallar går det att konstatera att Norge med sina 19 fullstora hallar har satsat mer än Sverige, som för tillfället har 5 stora hallar.
Vad gäller träningshallar, dvs mindre hallar med mått runt 70 x 40 meter är det jämnare statistik. Norge hade, i slutet av 2011, 63 hallar jämfört med Sveriges 66.


I jämförelse med Stockholms fotbolldistrikt går det att konstatera att vi har fler
konstgräsplaner än Oslo-regionen vad gäller antalet traditionella konstgräsplaner (11- och 7-manna). Men andelen lag som har tillgång till konstgräs är större i Oslo.
Det beror på att Stockholms distrikt, med sina 4500 barn- och ungdomslag, är ca. 1300 fler i jämförelse med Oslos.

Vad gäller näridrottsplatser (Kulan) med konstgräs ligger Sverige, och Stockholmsområdet i synnerhet, bakom Norge. I Stockholm kan vi idag räkna till 99 stycken näridrottsplatser medan det i Oslo byggts 151. En förklaring till detta kan vara att det funnits under längre tid i Norge.

Källor:
www.fotball.no
www.svenskfotboll.se
www.stff.se