Svensk anläggningsstatistik

Under denna sida följer en kort jämförelse av anläggningssituationen i Göteborgs, Malmö och Stockholms kommun.

Vi har valt att jämföra de tre största städerna i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Jämförelse av antal invånare per konst- och naturgräsplan


I jämförelsen ovan har vi även lagt in naturgräsplaner och för att få fram en rättvis nyttjandegrad jämfört med konstgräs är antalet planer multiplicerat med 0,2 i Stockholm och 0,3 i Malmö. Skillnaden beror på klimatskillnaderna mellan städerna. Nyttjandegraden för en naturgräsplan beräknas vara en femtedel av en konstgräsplan i Stockholm.

Jämförelse av antal invånare per fotbollshall

I Stockholms kommun finns det två hallar. En övertryckshall över Hjorthagens IP:s 11-mannaplan som Djurgårdens IF sätter upp i november och tar ner i mars. Samt Spångahallen som inrymmer en 7-mannaplan.
I Göteborg finns 3 stycken hallar med 7-mannaplaner.
I Malmö finns 2 stycken hallar med 7-mannaplaner.