Tips och råd - Anläggningar

Tips och råd!

Varje projekt är unikt och det finns ingen anläggning som är den andra lik. Det är därför viktigt att se det individuella projektets egna förutsättningar samtidigt som man drar nytta av erfarenheter i andra projekt. Att få fram en generell kostnadskalkyl, för exempelvis en ny konstgräsplan, är därför naturligtvis svårt. Delvis eftersom varje projekt i sig är unikt och delvis för att priserna skiljer sig, bland annat beroende på leverantör och grundförutsättningar. Vid intresse rekommenderas de enskilda leverantörerna för närmare prisinformation.

Här följer några tips och råd att fundera över innan man sätter igång arbetet.

1. Fundera över

  • finansiell strategi

- vad den egna föreningen kan bidra med. Det kan t ex finnas medel i föreningen som finansieringshjälp
- om det finns övrig kompetens inom föreningen i just detta ändamål
- samarbete med kommunen
- eventuella sponsorer eller samarbetspartners till projektet

  • var anläggningen ska placeras

- geografiskt riktigt för optimalt användande
- lösning utifrån tomtens grundförhållanden, behövs det t ex dräneras eller isoleras?

  • om det finns behov av uppvärmning av anläggningen
  • om det finns behov av belysning, tävlings- eller träningsbelysning
  • om det finns behov av övriga faciliteter (ex omklädningsrum) eller material som t ex bås eller mål
  • vilket underlag som kan vara lämpligt

- idag går det bygga konstgräs utvecklat för både bredd- och elitfotboll
- bruk av gummipad
- bruk av gummigranulat

  • organisation för uppbyggnad

- använda sig av hel- eller delentreprenad

  • organisation för drift och underhåll

- kommunen och/ eller föreningen

2. Kolla upp

  • hur andra kommuner/ föreningar som byggt gått tillväga
  • livslängden på konstgräset och vilka krav på underhåll leverantören ställer för exempelvis garanti

3. Kontaktpersoner och referenser

- Kommunens Kultur och fritidsförvaltning
- Anläggningsansvarig på SvFF (Ronni Lundqvist) - Anläggningsutvecklare Svealand (Bo Wedlund)
- Anläggningsansvarig på StFF (Robin Johansson)
- Andra kommuner/föreningar som byggt (referenser)
- Svenska FF:s Anläggningslag

Miljöaspekter på konstgräs
Sedan 2006 och kemikalieinspektionens rapport om SBR granulat, har det funnits frågor om farligt innehåll i SBR-granulat. Den 28 februari 2017 kom en rapport från European Chemicals Agency - ECHA - som säger att riskerna är väldigt låga. Läs mer om de rapporter som finns.

Svenska FF:s rekommendationer

Så undviker man att fyllnadsmaterial sprids från konstgräsplaner

1. Planera för ytor runt planen. Se till att det finns ytor runt planen, gärna asfalterade, där snö som plogas bort från planen kan läggas. När snön har smält läggs gummigranulatet tillbaka på planen igen.
2. Sätt filter i brunnar. Dagvattenbrunnar bör ha filter för att fånga upp granulat som kommit ner i dräneringssystemet. Filter kan även placeras ut i duschrum.
3. Bind ihop ledningar till ett slutet vattensystem. Dränerande och ytavvattnande ledningar bör bindas ihop till ett slutet system som leds till en brunn. Kvaliteten på dagvattnet bör även kontrolleras innan det leds vidare.
4. Få spelarna att borsta av sig på planen. Placera ut skyltar som uppmanar spelarna att borsta av sig granulatet innan de kliver av planen, eller anlägg ytor där spelarna kan borsta av sig.

Energirådgivning
En tredjedel av kostnaderna i många fotbollsklubbar är energirelaterade. Men det går att göra någonting åt det.
Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett utbildningsmaterial som en hjälp för idrottsföreningar att hålla nere sina driftskostnader och bidra till en bättre miljö. Mer information hittar du på på RF:s hemsida via nedanstående länk:
KlimatSmart Förening (PDF-dokument)

Utbildning
Stockholms Fotbollförbund arrangerar Planskötarkurser steg-1 och steg-2. För att läsa om planerade utbildningar klickar du HÄR och söker på Kategori - Övrigt.

Konstgräsdag
Varje år brukar Svenska FF arrangera en Konstgräsdag. Läs den senaste inbjudan: För närvarande finns inge aktuell inbjudan.