Årsmöten

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att digitalt äga rum tisdagen den 9 mars.

Inbjudan
Kallelse
Program
Fullmakt
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och disciplinnämnd
Presentation av den föreslagna till styrelsen
Presentation av den föreslagna till disciplinnämnden
Styrelsens förslag på val av hedersledamot
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Följebrev till förslaget om stadgejusteringar
Förslag till stadgejusteringar för Stockholms FF
Verksamhetsplan 2021
Utlåtande från samrådsgruppen

ÅRSBERÄTTELSEN 2021 blädderexemplar (under produktion)

MOTION

PROTOKOLL från årsmötet 2021

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 kommer att äga rum tisdagen den 3 mars kl. 19.00, Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm.

Inbjudan
Kallelse
Program
Fullmakt
Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och disciplinnämnd
Presentation av de föreslagna till styrelsen
Presentation av de föreslagna till Disciplinnämnden
Styrelsens förslag på val av hedersledamot
Revisionsberättelse (PDF-dokument, 1,2 MB)
Årsredovisning
Följebrev till förslaget om nya stadgar
Förslag på nya stadgar för Stockholms FF
Verksamhetsplan 2020
Utlåtande från samrådsgruppen

ÅRSBERÄTTELSEN 2019 blädderexemplar

Årsberättelsen 2019 (PDF-dokument, 10,8 MB)

MOTION
Inga motioner finns att behandla

PROTOKOLL från årsmötet 2020 (PDF-dokument, 5,7 MB)

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 ägde rum tisdagen den 5 mars kl. 19.00, Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm.

Inbjudan
Kallelse och program
Fullmakt
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Revisionsberättelse
Årsredovisning
Utlåtande från samrådsgruppen

ÅRSBERÄTTELSEN 2018 blädderexemplar

ÅRSBERÄTTELSEN 2018 pdf-fil

MOTION
IF BrommapojkarnaMotion 1 - Jämlikt seriesystem för damer och herrar
Styrelsens förslag till beslut

PROTOKOLL från årsmötet 2019

Årsmötet 2018

VIKTIG INFORMATION gällande möteskvällen.

Inbjudan
Kallelse och program
Fullmakt
Valberedningens förslag styrelse och revisorer
Valberedningens förslag gällande arvode
Ekonomiska samrådsgruppen - utlåtande gällande 2017
Styrelsens förslag gällande stadgeändring
Revisionsrapport förtroendevald revisor

ÅRSBERÄTTELSEN 2017 blädderexemplar

ÅRSBERÄTTELSEN 2017 pdf-fil
UPPDATERAD 2018-03-05

MOTIONER
FC Värmdö m. fl. föreningar
Motion 1 - Träningstider futsal
Motion 2 - Sanktion inomhuscuper
Motion 3 - Futsalutbildning
Motion 4 - Futsal på Idrottslyftet
Motion 5 - Seriespel för alla
Motion 6 - Anställd för futsal
Styrelsens förslag till beslut - sammanfattning

PROTOKOLL från årsmötet 2018 inkl. bilaga 1 och 2

Årsmötet 2017

Inbjudan
Kallelse, program och fullmaktl
Informationsbrev
Förslag 1 – Ekonomisk samrådsgrupp
Valberedningens förslag

MOTION
IK Hephata
Motion 1 - Inkludering av döva och hörselskadade i Svensk Fotboll
Styrelsens förslag till beslut

Årsberättelsen 2016
Ekonomisk redogörelse 2016 samt budget 2017

Inbjudan publicerades på hemsidan samt skickades till samtliga föreningar via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2017 inkl. bilaga 1 och 2

Årsmötet 2016

Inbjudan
Kallelse, program och fullmakt
Valberedningens förslag

MOTIONER
Stockholm Futsal Club
Motion 1 - Eget Futsalförbund
Styrelsens förslag till beslut
Motion 2 - Futsalcertifiering
Styrelsens förslag till beslut

Årsberättelsen 2015

Inbjudan publicerades på hemsidan 2016-02-01, 2016-02-09 samt skickades till samtliga föreningar 2016-02-01 via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2016 inkl. bilaga 1 och 2

Årsmötet 2015

Kallelse och info
Valberedningens förslag
Nya stadgar - styrelsens förslag
Motion - Stockholm Futsal Club samt styrelsens förslag till beslut
Årsberättelsen 2014 del 1
Årsberättelsen 2014 del 2
Årsberättelsen 2014 del 3

Inbjudan publicerades på hemsidan 2015-01-28 samt skickades till samtliga föreningar 2015-01-30 via Fogis.

PROTOKOLL från årsmötet 2015 inkl. bilaga 1 och 2
Årsberättelsen bilaga 3, se ovan
Nya stadgar bilaga 4, se ovan

Årsmötet 2014

Kallelse och info
Årsberättelsen 2013 del 1
Årsberättelsen 2013 del 2
Årsberättelsen 2013 del 3

Kallelse skickades till samtliga föreningar 2014-01-29
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2014-02-21

PROTOKOLL från årsmötet 2014 inkl. bilaga 1 och 2
Årsberättelsen bilaga 3, se ovan
Strategidokument bilaga 4

Årsmötet 2013

Kallelse och info 2013
Årsberättelsen 2012 del 1
Årsberättelsen 2012 del 2
Årsberättelsen 2012 del 3

Kallelse skickades till samtliga föreningar 2013-01-24 samt mailades 2013-02-05
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2013-02-22

PROTOKOLL från årsmötet 2013

Årsmötet 2012

Stockholms Fotbollförbunds ordinarie årsmöte ägde rum 6 mars
Kallelse skickades till samtliga föreningar 2012-01-31 (mail)
Handlingar skickades till samtliga föreningar 2012-02-24

Handlingar till årsmötet 2012

Kallelse
Årsberättelse 2011
Protokoll från årsmötet 2012