Fakta

Stockholmsfotbollens mål och inriktning

Det har gått några år sedan fotbollen i Stockholm organiserades. Livaktigheten har varit stor sedan den 29 mars 1917, dagen då Stockholms Fotbollförbund bildades. 49 lag registrerades då, nu på 2000-talet har antalet seniorlag varit runt 400-500 lag.

År 1917 fanns det inte särskilt mycket bollar till ungdomen, på 2000-talet stiger antalet ungdomslag hela tiden. Vad sägs om att det spelas över 35 000 matcher i S:t ERIKS-CUPEN?

Framtidsfrågorna är många, exempelvis hur nya ledare utbildas, hur stad och kommuner uppvaktas så att satsningen på konstgräs utvecklas, domarutbildning, instruktörsutbildning, för att nu inte tala om den fortsatta satsningen på tjejfotbollen.

Allt det här gör att Stockholmsfotbollens dokument Mål och inriktning med jämna mellanrum måste justeras och uppdateras.

Fotboll utövas varje dag under året, och är unik genom sin utbredning och storlek. Från och med det kalenderår våra ungdomar fyller 15 år ska han/hon inneha licens för att få representera sin förening. Men i det viktiga ålderspannet 6-14 år är där det finns flest spelare. Det finns cirka 95 000 aktiva spelare i Stockholmsfotbollen, detta är ca 33 procent av det totala antalet idrottsaktiviteter i distriktet.

Rent matematiskt låter allt detta imponerande, och än klarare blir fotbollens samhällsbetydelse i beaktande att de närmare 100 000 ledare och föräldrar engageras. De lägger ner ca 30 miljoner arbetstimmar i form av ideellt arbete.

Stockholmsfotbollen är viktig för barns och ungdomars fostran och goda sociala utveckling. I framtidsvisionerna finns förhoppningar om att förnya samarbetet med skolan. I dagens moderna samhälle måste barns kroppsliga energiformer stimuleras.

En sund själ i en sund kropp, sade man förr, i ett allt mera stillasittande samhälle stiger kravet på att idrottstimmarna i skolan ökar igen.

Fotboll i skolan prioriteras i vår målsättning även av ett annat skäl. Det är angeläget för unga spelare att kunna kombinera fotbollsaktiviteter med utbildning. Ett första steg är att få skolor intresserade av att starta klasser med fotbollsprofil på högstadiet.

Vision

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Målbild 2022

Stockholmsfotbollen är Sveriges ledande folkrörelse

Strategier

Framgångsrikt
zonsystem
Ännu bättre
ledare
Förbättrad jämställdhet
på alla nivåer
Anläggningar som
täcker vårt behov
Bättre
matchmiljö
Från idrottskansli
till
sportkontor
Aktivt sprida bilden om Stockholmsfotbollen

Låt oss nu ta steget från vision till verklighet. Många lag och domare betyder intensiv och gedigen utbildning. Denna sker ofta zonvis och växer hela tiden. Under 2016 hade vi 13 605 utbildningstimmar.

Tyvärr förekommer det avarter inom fotbollen i form av våld, orent spel, rasistiska inslag, grovt och kränkande språk m.m. Det är fotbollens uppgift att med kraft bekämpa sådana avarter.

Stockholmsfotbollens omfattning

Stockholms Fotbollförbunds geogra­fiska verksamhetsområde omfattar samtliga kom­muner inom Stock­holms län med undantag av Norrtälje, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje kom­muner. Inom Upplands-Bro kommun ingår tätorterna Kungsängen och Bro, i Vallentuna kommun ingår inte föreningarna Frösunda SK, GoIF Kåre och Markim Orkesta IS i vårt verksamhetsområde.

Målen för elit- och breddfotbollen är

 • att alla som vill spela fotboll skall få delta i av StFF eller SvFF administrerade serier och cuper
 • att varje match skall genomföras med utbildade och kompetenta funktionärer
 • att varje match och träning skall genomföras på fullgoda anläggningar

SvFF:s administrerade serier

 • Seniorfotboll för herrar i allsvenskan - t o m division 3
 • Seniorfotboll för damer i allsvenskan - t o m division 2
 • Reservlagsfotboll
 • Junior- och ungdomsfotboll för tjejer och killar (16-18 år)

StFF:s administrerade serier

 • Seniorfotboll för herrar fr.o.m. division 4
 • Seniorfotboll för damer fr.o.m. division 3
 • Reservlagsfotboll för damer och herrar
 • Ungdomsfotboll (S:t ERIKS-CUPEN för flickor t o m 19 år och pojkar, t o m 19 år)
 • Veteranfotboll
 • Futsalserier

StFF:s administrerade cuper

 • Stockholm Cup
 • Victoria Cup
 • JDM för flickor och pojkar
 • Kval till Beach Soccer-SM

Observera att det finns en fylligare uppsättning av Stockholmsfotbollens Mål och inriktning. Den som önskar få tag i den kompletta uppsättningen ombeds kontakta kansliet.

Den rent statistiska utvecklingen i "Sanktan" ser ut som följer:

Totalt antal lag i S:t ERIKS-CUPEN


Totalt antal lag i Stockholmsserierna för seniorer