Visar en fråga

 • 2021-01-13: Kontantbetalning?

  Fråga:

  Är det fortfarande OK att betala domare kontant under 2021 eller är det endast swish som gäller?

  Namn: Mr Boll

  Svar:

  Betalning via kontakt kommer vara okej under 2021. Betalning ska ske enligt nedan:

  • Domaren OCH föreningsledare har Swish – domarersättningen förs över direkt via Swish
  • Domaren har Swish men inte föreningens ledare – domarersättning skall betalas kontant
  • Domaren har inte Swish men föreningen ledare har – domarersättning sätts in på konto
  • Föreningens ledare har alltid möjlighet att betala domaren kontant