Johan Wallberg

STABEN

Tel: 08 444 75 18
E-post: johan.wallberg@stff.se

Ansvarsområde: Kommunikation, anläggningsstatistik och projekt