Kicki Bellander

FÖRENING

Tel: 08 444 75 57
Mobil: 070 377 35 57
E-post: kicki.bellander@stff.se

Ansvarsområde: Föreningsutvecklare och sekr. i Föreningskommittén