Urban Helsing

FÖRENING

Tel: 08 444 75 59
Mobil: 070 321 91 59
E-post: urban.helsing@stff.se

Ansvarsområde: Forskning och Utveckling, sekr. i Vetenskapliga Rådet