Nämnd, råd och kommittéer

Komplettering och tillsätting av vakanser pågår kontinuerligt.

Disciplinnämden
Lars Rahm, ordförande
Ingemar Ederström

Ekrem Güngör
Roland Nester
Anders Rydmark
Jan Henrik Troedsson
Anna Nerlich
Jane Lundgren Ericson
Esra Kisa

Michael Westerholm, sekreterare

Tävlingsutvecklingskommittén (TUK)
Mats Jansson, ordförande
Kristina Långström

Mikael Torstensson
Åsa Tornberg
Lisa Knapp
Thomas Forslund
Björn Eriksson

Kenneth Öberg, sekreterare

Tävlingskommittén (TK)
Mikael Grennäs, ordförande
Sofia Lundgren
Susanna Stensdotter
Tobias Andersson
Ulf Pettersson
Peter Frisell
Therese Jansson
Rickard Gutenberg

Michael Westerholm, sekreterare

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)
Mattias Lindström, ordförande
Marie-Louise Dahlberg
Lars-Erik Karlsson
Vivi Darla
Sofia Brorsson
Catharina Conrad

Andrea Möllerberg, sekreterare

Rekryteringskommittén (RekKom)
Lars Ekholmer, ordförande
Andrea Möllerberg

Helena Rydh, sekreterare

Besvärskommittén (BK)
Krister Lindgren, ordförande
Jan Söderkvist
Fredrik Meyer
Agneta Rebo

Mats Lundell, sekreterare

Domarkommittén (DK)
Jesper Ekvall, ordförande
Stefan Ragnarsson
Suhel Youssef
Linn Andersson
Amanda Törner
Ulrica Löv
Rikard Aspengren
Emma Wesselgård

Per Lindström, adj (C4)
Arne Fredholm, adj (C5)
Johan Wélen, adj CDam)

Peter Fridén, sekreterare
Björn Johansson

Futsal och Beachfotbollskommitté (FBK)
Josefin Bauer, ordförande
Julia Blomström
Martin Bruzelius
Erik Gustafsson
Ata Pirmoradi
Klas Nieckels
Simon Turesson
Axel Hellberg Olsson
Sebastian Nyberg
Joakim Eriksson

Andrea Möllerberg, sekreterare


Ungdomskommittén
Elina Erenrot, ordförande
Moa Wettby
Max Selan
Hampus Halfvarsson
Simon Mahlstedt
Emma Svensson, adj

Kicki Bellander, sekreterare

Vetenskapligt råd (VetRåd)
Per Nilsson, ordförande

Seniorråd (SenRåd)
Annika Eriksson
Robert Hernardi
Lars Wistedt
Bo Furugård

Jämställdhetsråd (JämRåd)
Vakant

uppdaterad 2020-10-13