Avgifter för tävlingsverksamheten 2020

Nedan finns information över avgifter gällande spelarlegitimationer, övergångar etc.

Spelarlegitimation 20:-
Övergång Fotboll
Övergång Fotboll via FOGIS
400:-
400:-
Övergång p.g.a. begränsad verksamhet (Fotboll) 400:-
Lån av amatör 200:-
Internationell övergång proffs och amatör 600:-
Övergång Futsal 200:-
Övergång p.g.a. begränsad verksamhet (Futsal) 200:-
Övergång Futsal Internationell 400:-
Övergång p.g.a. begränsad verksamhet (Futsal) 200:-
Matchändring Senior tidigare än 8 dagar (6/4-28/6, 31/7-12/10)     300:-
Matchändring Senior inom 8 dagar (6/4-28/6, 31/7-12/10) 1100:-
Matchändring S:t Eriks-Cupen tidigare än 8 dagar (6/4-21/6, 3/8-18/10) 200:-
Matchändring S:t Eriks-Cupen inom 8 dagar (6/4-21/6, 3/8-18/10) 600:-
Administrationsavgift vid uppskjuten match Senior 1500:-
Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap Senior 1700:-
Administrationsavgift vid uppskjuten match S:t Eriks-Cupen
800:-
Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap S:t Eriks-Cupen
1000:-
Protestavgift Senior och S:t Eriks-Cupen 2000:-
Överklagan av beslut 1000:-
WO-avgift Senior och S:t Eriks-Cupen
200:- samt
återinträdes-
avgift
motsvarande
halva serieavgiften