Ärendehantering

Ärendehantering från anmälan till beslut

1 Du får rött kort av domaren på matchen
2 Domaren skriver rapport till förbundet
3 Förbundet tar emot rapporten och vidarebefordrar den till din förening så att du inom 1 vecka kan inkomma med din version
4 Förbundets disciplinkommitté sammanträder och beslutar om det skall bli någon ytterligare påföljd
5 eller Beslut meddelas till dig via din förening
6 Om du inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas till Svenska Fotbollförbundet

Beslutsordning vid överklagande

Stockholms Fotbollförbunds
Disciplinkommitté

Svenska Fotbollförbundets
Disciplinnämnd

Riksidrottsnämnden (RIN)

Beslutet kan överklagas till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd

Beslutet kan överklagas till RIN

RIN:s beslut kan inte överklagas