Domararvoden

RUTINER VID BETALNING TILL DOMARE

 • Domaren OCH föreningsledare har Swish – domarersättningen förs över direkt via Swish
 • Domaren har Swish men inte föreningens ledare – domarersättning skall betalas kontant
 • Domaren har inte Swish men föreningen ledare har – domarersättning sätts in på konto
 • Föreningens ledare har alltid möjlighet att betala domaren kontant
 • Vid kontobetalning skall domarersättning vara domaren tillhanda senast 5 bankdagar efter match.

DOMARARVODEN 2020

SERIE

HD

AD

Damer Div. 1, Svenska spel F19

1080:-

650:-

Damer Div. 2

770:-

560:-

Damer Div. 3, JDM, Junior 19 Flickor

680:-

480:-**

Damer Div. 4-5, Damer Reserv

650:-

480:-**

F17 SM gruppspel

660:-

480:-**

F17 SM slutspel

875:-

640:-**

Herrar Div. 2

1800:-

1080:-

Herrar Div. 3, U21-serier, P19 Alls,

1360:-

815:-

Herrar Div. 4, P19 Div. 1, P17 Alls, Ligacupen P19

875:-

640:-

Herrar Div. 5, P17 Div. 1, P16 Nationell

770:-

560:-

P 15 Regional

660:-

480:-**

Herrar Div. 6, JDM

680:-

480:-**

Herrar Div. 7

650:-

480:-**

Stockholmsserien div 1-2

875:-

660:-

Stockholmsserien div 3-7

650:-

480:-**

Veteran (2x30min)

440:-

P2002 Kval till P19

770:-

560:-**

P2004 Kval till P17

650:-

480:-**

P2005 Kval till P16  (2x40min)

550:-

420:-**

S:t Eriks-Cupen 11 mot 11

Flickor 2004/2001

650:-

480:-**

Pojkar 2001-2004

650:-

480:-**

Flickor o Pojkar 2005  (2x40min)

550:-

420:-**

S:t Eriks-Cupen 9 mot 9

Flickor o Pojkar 2006-2007  (3x25min)

420:-

310:-**

S:t Eriks-Cupen 7 mot 7

Flickor o Pojkar 2001-2003  (3x20min)

350:-

Flickor o Pojkar 2004-2005  (3x20min)

325:-

Flickor o Pojkar 2006-2007  (3x20min)

300:-

Flickor o Pojkar 2008-2010  (3x20min)

250:-

S:t Eriks-Cupen 5 mot 5

Flickor o Pojkar 2011-2012  (3x15min)

150:-

Stockholm Cup Grupp A

1360:-

815:-

Stockholm Cup Grupp B

Högsta

serietillhörighet

Stockholm Cup kvarts- och semifinaler

1360:-

815:-

Stockholm Cup final

1800:-

1080:-

Victoria Cup kval-semifinal

Högsta
Dock högst

serietillhörighet
Dam Div 1 arvode

Victoria Cup final

Elitettan
arvode

Elitettan arvode

Speltiden är 2x45 minuter om inte annat anges ovan.
** Tillsätts endast i förekommande fall.

"EJ TÄVLINGSMATCHER"

Ej tävlingsmatcher är alla matcher som ej är sanktionerade serie- och cupmatcher. Matcher mellan vår och höstsäsongen är att betrakta som tävlingsmatch. I "Ej tävlingsmatch" där huvuddomaren dömer ensam, ska matcharvodet vara 75% av ovanstående. Om det i "Ej tävlingsmatch" förekommer både huvud- och assisterande domare, ska matcharvodet för båda kategorierna vara 50% av ovanstående.

W.O-MATCH

Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta domaren med arvode 130:- samt reseersättning. Infinner sig inte hemmalaget ersätter Stockholms FF domaren samt kräver hemmaföreningen med arvode 130:- samt reseersättning.
Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen. Skriftlig rapport samt närvarande lags spelarförteckning skall alltid insändas till Stockholms Fotbollförbund senast 3 dagar efter match.

INSTÄLLD MATCH/WO MATCH

11 mot 11 & 9 mot 9

Vid inställd match eller wo-match, där beslut fattas på matcgdagen utgår ersättning om 300 kr till domaren oavsett om domren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på, eller påbörjat resa till uppdragsplatsen utgår även reseersättning. Ersättning betalas ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning.

INSTÄLLD MATCH/WO MATCH

7 mot 7

Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta domaren med arvode 130 kronor samt reseersättning. Infinner sig ej hemmalaget ersätter Stockholms FF domaren samt kräver hemmaföreningen med arvode 130 kronor samt reseersättning.

Ersättning utgår endast då domaren infunnit sig på spelplatsen, och inte i förväg informerats om att ena laget lämnar WO, via e-post, SMS eller telefonsamtal. Det åligger domaren att noga kontrollera riktigheten i sådant besked, t.ex. genom att ringa hemmalagets lagledare.

AVBRUTEN MATCH

Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med normalt matcharvode och reseersättning, matchen går inte att rapportera i FOGIS, men du som domare skall omgående sända in en händelsebeskrivning till kansli@stff.se. Avbruten match som återupptas vid senare tillfälle står hemmalaget för domarkostnaderna, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sådana skäl är exempelvis när matchen avbryts på grund av väder, slocknat lyse eller andra omständigheter som hemmalaget inte kunnat råda över. Då står Stockholms FF för domarkostnaderna.

SIST KALLAD DOMARE

Sist kallad domare till platsen skall döma matchen. Reseersättning och arvode utgår med 130:- från Stockholms Fotbollförbund till den andra domaren, med undantag om domaren kommit för sent till matchen.
Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen.
Den domare som blir utan match, uppmanas att ta kontakt med kansliets domarkommittén för undersökning av omständigheterna runt dubbelkallelsen. Den domare som inte kontaktar kansliet KAN FÅ PROBLEM ATT FÅ UT SIN ERSÄTTNING.

DOMARE I FLERA MATCHER I RAD

Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren dömer i rad. Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren dömer i rad.

RESEERSÄTTNING

Resekostnadsersättningar utgår enligt följande:

 • Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3.00 kr/km. Reseavstånd från bostadsadressen till matcharenan uträknas enligt www.eniro.se.
 • Vid resa med egen moped/motorcykel utgår ersättning med 1.70 kr/km.
 • Trängselavgift (skrivs på restidsarvodesraden på domarkvittot, stryk restidsarvode och skriv trängselavgift).
 • Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ som är accesskort med reskassa. För år 2020 gäller följande

Biljett

Helt pris

Reducerat pris * 13-19 år

Reskassa enkel resa

37kr

25kr

Reskassa tur o retur resa

74kr

50kr

Resekostnadsersättningar utgår INTE till domaren enligt nedan:

Vid övningskörning med bil, cyklar eller går till matchen.

 • Cyklar eller till fots tar sig till matchen
 • Parkeringsavgifter får inte tas ut.

Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.

Resekostnadsersättningar utgår INTE enligt följande:

 • Domaren har inte rätt att ta reseersättning om han cyklar eller går till matchen.
 • Om domaren dömer två eller flera matcher på samma idrottsplats ska reseersättningen delas på antalet matcher.

Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.

DOMAREN ANSVARAR FÖR ASSISTERANDE DOMARE BETRÄFFANDE GEMENSAM RESA!