Domarmaterial

På nedanstående filer finns matnyttigt material för domare, instruktörer och för de som vill fördjupa sig i domarskapet.
.
Nu finns det ett nytt domarkvitto som du kan skriva in dina uppgifter i direkt och sedan skriva ut.

Nedladdningbar information och material.
.
Spelregler för fotboll 2020
.
Domarutrustning
.
Domarkvitto/reseräkning (SVFF)
.
Domarkvitto/reseräkning (STFF)
.
Digital domarersättning

.
Utebliven kontobetalning
.
Rapport/anmälan om grov förseelse för matcher som inte rapporteras i fogis
.
Stockholmshäftet för 7 mot 7-domare 2020
.
Stockholmshäftet för 11 mot 11-domare 2020
.
Stockholmshäftet för futsal
.
Fogis manual domare
.
Riktlinjer för Domare och AD
.

LDO MATERIAL
.
Månadsrapport - reseräkning LDO
.
Utvecklingsrapport för domarteam
.
Utvecklingsrapport för ensamdomare
.

FUTSAL LDO
.

Utvecklingsrapport ensamdomare
.
Utvecklingsrapport domarteam