Ansökningsformulär 50/50-fonden

Ellevio och Stockholms Fotbollförbund har beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Här hittar du Föreskrifter för Stockholms Fotbollförbunds och Ellevios 50/50-fond

Viktigt att tänka på!

I ansökan skall föreningen beskriva syftet, mål, budget och genomförande samt en tydlig beskrivning av hur och till vad de ekonomiska medlen skall användas. Det är även viktigt att ni beskriver hur ni utvärderar och redovisar utfallet.

Använd följande formulär för ansökan till 50/50-fonden.

Ansökan till 50/50-fonden

Jag som företrädare av ansökan intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Obligatoriskt