"Äldre och yngre spelare umgås och respekterar varandra"

I Rågsveds IF närområde råder en mångfacetterad bakgrund bland invånarna såväl kulturellt, trosuppfattningar samt etniciteter. Föreningens sportchef Robert Isesund menar att detta ibland kan vara en barriär för att som flicka få möjlighet att spela fotboll.

Robert Isesund– Vi har en pågående tjejsatsning där flicksektionen utöver sin dagliga sportsliga verksamhet även ska verka för att tjejerna blir extra sedda och får förebilder att se upp till. De ska se att det går att spela fotboll som tjej även i vuxen ålder, berättar Isesund.

I våras sökte Rågsveds IF medel ur 50/50-fonden för att skapa olika projekt som syftar till att få fler tjejer att börja spela fotboll och att de som redan spelar, inte slutar. En ansökan skickades in och klubben beviljades medel för att täcka kostnaderna för de planerade aktiviteterna.

– Som ett led i att göra det naturligt för tjejer som bär slöja att spela fotboll, beslöt vi oss för skänka en idrottsanpassad slöjmodell till alla klubbens tjejer, säger Isesund.

Att ordna det praktiskt möjligt för de tjejer som har sådana behov, var ett första steg i att få fler tjejer att börja spela fotboll. Därefter arrangerade klubben en träff för de yngsta deltagarna där gruppen skapade en egen logga, syftet var att spelarna skulle känna samhörighet och att få föräldrarna delaktiga, något även tränarna uppskattade.

– Nu hänger slutresultatet bakom det södra målet vid Hagsätra IP och gissa om tjejerna är stolta, konstaterar Isesund.

I samband med de äldsta ungdomsspelarnas träningsläger under våren, ordnades en reflektionsdag tillsammans med Futebol dá força. Tjejerna fick vända och vrida på begrepp och regler som de själva satte upp för laget. Responsen efteråt var odelat positiv och under hösten arrangerades en fortsättning i form av en samarbetsdag på Hellasgården. 30 stycken 10-12 åringar samlades för att få utmaningar i form av en höghöjdsbana och andra ändamålsenliga aktiviteter. Efter klättringen samlades alla för grillning och samvaro.

Som en avslutning på säsongen reste Rågsved med en blandad trupp tjejer i åldrarna 13-17 år till Västerås för spel i en stor cup. Inför resan tränade årskullarna tillsammans och hade gruppövningar för att få ihop gänget på ett bra sätt. Trots tidiga morgnar och en del otur med försenade tåg, höll gruppen humöret uppe. Med facit i hand blev cupäventyret utvecklande både socialt och fotbollsmässigt.

– Äldre och yngre spelare umgicks och respekterade varandra. Det är viktigt och ett stort steg då det rent socialt har varit tydliga gränser mellan lagens spelare. Tjejprojekten har fått flera positiva synergieffekter som när vi kör veckovis rotationsträning, då känner tjejerna redan varandra och tröskeln blir inte lika hög. I det här området råder en ta-hand-om-varandra-kultur och nu har de äldre tjejerna blivit förebilder för de yngre, menar Isesund.

Rågsveds IF andas optimism och enligt sportchef Robert Isesund ser framtiden ljus ut för föreningen.

– Vi tror starkt på våra unga tjejspelare och vi både hoppas och förutser en stark sammanhållning både i laget, men också mellan spelare i olika kullar som gynnar våra möjligheter i framtiden när det gäller att försörja vårt duktiga damlag med spelare från de egna leden, avslutar Isesund.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.